Eclipse หัวใจของนักพัฒนาโปรแกรม

        Eclipse เป็นโปรแกรม IDE(Integrated Development Environment) ที่ใช้สำหรับช่วยนักพัฒนาโปรแกรมให้สามารถทำอะไรได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ที่สำคัญยังเป็นโปรแกรม open source ปัจจุปันโปรแกรม Eclipse