Construct 2 : การบันทึกข้อมูลลง Google Sheet ด้วย AJAX+Google Form

ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ สำหรับเก็บข้อมูลของเกม หรือข้อสอบของสื่อการเรียนรู้ ที่สร้างด้วย Construct 2 เนื่องจากไม่มีเซิฟเวอร์หรือโฮสต์สำหรับสร้างฐานข้อมูล อีกทั้งยังขาดความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูล  วันนี้เรามีทางออกให้ท่านแล้ว

Construct 2 : ตัวอย่างแบบฝึกทักษะชนิดเติมคำ (สุ่มคำถาม)

นี่เป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการสร้างเกม หรือสื่อการเรียนรู้ประเภทฝึกทักษะ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายวิชา เกือบทุกกลุ่มสาระ

Construct 2 : สร้างแบบทดสอบโดยใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ด้วย Google Spreadsheet

Google Spreadsheet มีความสามารถคล้ายกับฐานข้อมูล MySQL และฐานข้อมูลออนไลน์อื่นๆ มีความง่ายต่อการจัดการฐานข้อมูล เพียงคุณมีความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูล และใช้โปรแกรม MS Excel ได้

Construct 2 : How to Make Trivia Game (แบบทดสอบ 4 ตัวเลือก)

การทำเกมแนว Quiz Game หรือเกมตอบคำถาม เราสามารถประยุกต์ได้หลายแบบ ซึ่งในตัวอย่างที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นการสร้างแบบทดสอบโดยใช้ AJAX ดึงข้อมูลคำถามและคำตอบ จากแฟ้มเอกสาร แบบ text file (.txt) นำไปเก็บไว้ในอาร์เรย์

Construct 2 : การสร้างเอฟเฟ็กต์ด้วย CSS style sheet

นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้ CSS กับ Construct 2 ปัจจุบันมีเว็บไซต์มากมายที่จะสร้างรหัส CSS ให้คุณนำไปใช้ได้อย่างสะดวก เช่น cssportal.com

Construct 2 : การสร้างเกม Bike Racing

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Behaviors Physics ในการสร้างเกม Bike Racing กันครับ

Construct 2 : การควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ ใน Construct 2 เพื่อให้กล้องเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ทำให้มุมมองของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่นั้นๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1iNSQIyNpVGHeak6isbP6AHdHD50gs8MNXF1GCf08efg/pub?embedded=true

ฟรีดาวน์โหลดเสียงดนตรี เสียงประกอบ และรูปภาพพื้นหลัง

Soundimage.org โดย Eric Matyas  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม เสียงดนตรี เสียงประกอบ และภาพต้นฉบับ ซึ่งเป็นผลงานของเขา คุณสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประกอบการผลิตผลงานของคุณได้

Construct 2 : สร้างเครื่องวัดพลังชีวิตในเกม (Lives Meter)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การทำเครื่องวัดพลังชีวิต เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกมอีกรูปแบบหนึ่ง โดยใช้รูปภาพแสดงผลแทนแถบสี เรามาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับ

Construct 2 : การใช้ฟังก์ชั่น zeropad ในการแสดงผลตัวเลข

สวัสดีครับ วันนี้เราจะเรียนรู้การนำตัวแปรต่างๆ เช่น ชีวิต(Life) เวลา(Timer) คะแนน(Scores) ให้แสดงผลเป็น 05, 010, 0020 และอื่น ๆ โดยมีเลขศูนย์นำหน้าตามจำนวนที่ต้องการ ได้เพียงคำสั่งเดียวด้วย zeropad