การส่งออก Construct 2 (Export Game)

1.  การส่งออกเกมคอมพิวเตอร์ สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows, Mac หรือ Linux

           NW.js ทำให้คุณสามารถส่งออก Construct 2 ให้ใช้กับแพลตฟอร์มเหล่านี้ ได้แก่ Linux, Mac OS X และ Windows desktop มีทั้งแบบ 32 บิตและ 64 บิต

การติดตั้ง NW.js

           เนื่องจากไฟล์ NW.js ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์ม จึงค้องใช้พื้นที่มากในการสร้างคอนฟิก จึงต้องมีการติดตั้ง NW.js แยกต่างหากจากการติดตั้ง Construct 2 หากท่านต้องการติดตั้ง NW.js ให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ http://scirra.com/nwjs

           ในกรณีที่คุณจะดูตัวอย่าง หรือพยายามส่งออกด้วย NW.js หากคุณไม่ได้ติดตั้งระบบจะแจ้งเติอนการติดตั้งให้ไปที่หน้าเว็บเพื่อรับไฟล์ คุณไม่จำเป็นต้องเริ่มต้น Construct 2 ใหม่ หลังจากติดตั้ง NW.js โปรแกรมจะทำงานทันทีที่ติดตั้ง NW.js เสร็จสิ้น

หมายเหตุ

           NW.js 0.13+ จะใช้กับ Construct 2 รุ่น r217 ขึ้อไป และถ้า Construct 2 เป็นรุ่นตั้งแต่ r216 ลงมา ต้องใช้ NW.js 0.12 ลงมาเช่นกัน

2. ส่งออกเป็น Android Game (APK) ด้วย  Construct 3

3. ส่งออกเป็น Android Game (APK) ด้วย Android Studio & in Phonegap Build

4. ส่งออกเป็น Android Game (APK) ด้วย web2apk Offline

5. ส่งออกเป็น Android Game (APK) ด้วย Cordova CLI (NEW)