สร้างเกมยานบิน (Space Shooter Game)

ดาวน์โหลดทรัพยากรสร้างเกมที่นี่ >> https://goo.gl/WDmfNJ

1. การเคลื่อนที่ของยานรบและศัตรู

2. การควบคุมการเคลื่อนที่ของยานรบด้วยแป้นพิมพ์ และ การใช้ Particle Effects

3. การสร้างโล่กำบังยานรบ

4. การสร้างพลังชีวิตของยานรบ

5. การสร้างพื้นหลังให้เลื่อนแบบไม่มีที่สิ้นสุด

6. สร้างการควบคุมแบบแตะหน้าจอ (Touch Screen)

ดาวน์โหลดทรัพยากรสร้างเกมที่นี่ >> https://goo.gl/WDmfNJ