สร้างเกมด้วย Construct 2 (2D Platformer Game)

ดาวน์โหลด ทรัพยากรในการสร้างเกมได้ที่นี่ >> http://www.scirra.com/freebundle.zip

1.  ควบคุมการเคลื่อนที่และกระโดดของตัวละคร

2. กระโดดชนกล่องเพื่อเก็บเหรียญ

3. เพิ่มการควบคุมแบบแตะหน้าจอ (Touch Screen)

4. สวิตช์ควบคุมแสงเลเซอร์

5. การเปลี่ยนด่าน (Level)

6. การปลดล็อกสิ่งปิดกั้น

7.  ควบคุมการยิงกระสุนของตัวละคร

8. ควบคุมการเคลื่อนที่ขึ้นลงด้วยสวิต์ (Elevator)

9. การเพิ่มศรัตรูในเกม

10. การแสดงพลังชีวิต

11. การหยุดเล่นเกมชั่วคราว

12. ควบคุมการปีนบันไดของตัวละคร

13. สร้างการแสดงคะแนนเมื่อเก็บเหรียญ

ดาวน์โหลด ทรัพยากรในการสร้างเกมได้ที่นี่ >> http://www.scirra.com/freebundle.zip