Construct 2 : วิธีเปิดไฟล์ .capx ของ Construct 2 ด้วยรุ่นที่ต่ำกว่ารุ่นที่บันทึกไว้

บางท่านอาจประสบปัญหา เมื่อดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง Construct 2 (.capx) มา แล้วปรากฏว่า ไม่สามารถเปิดกับรุ่นที่ท่านมีอยู่ได้ เนื่องจาก C2 ของท่านเป็นรุ่นที่ต่ำกว่า เมื่อเปิดไฟล์จะปรากฏกล่องโต้ตอบดังรูปตัวอย่าง ซึ่งรุ่นที่บันทึกไฟล์เป็นรุ่น 233 รุ่นที่ใช้เปิดไฟล์เป็นรุ่น 221

1

วิธีแก้ไขให้ทำดังนี้

 1. ถ้าเครื่องของท่านยังไม่ติดตั้งโปรแกรม 7-Zip ให้ทำการติดตั้่งโปรแกรมเสียก่อน โดยดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.7-zip.org/

2. ใช้โปรแกรม 7-Zip ทำการแยกไฟล์ไปที่ “xxxxx” (Extract to “xxxxx”) xxxxx เป็นชื่อไฟล์ของ Construct 2

2

3. เมื่อแยกไฟล์เสร็จ จะได้โฟลเดอร์เก็บไฟล์โปรเจ็ค Construct 2 ดังรูป

3

4. เมื่อเปิดโฟลเดอร์ที่แยกไฟล์  จะพบไฟล์  *.caproj

04

5.   เปิดไฟล์ *.caproj ด้วยโปรแกรม Notepad หรือ Text Editor อื่นๆ

5

6.  ค้นหาบรรทัดแท็ค <saved-with-version> ให้พบ

<saved-with-version>xxxxx</saved-with-version>

แล้วแก้ไขตัวเลข 5 หลัก(xxxxx) จากรุ่นที่เจ้าของเดิมบันทึกไว้ ในที่นี้ คือ 23300 ให้เป็น Construct 2 รุ่นที่ท่านใช้อยู่  เช่น รุ่น 221  แก้เป็น 22100 แล้วทำการบันทึกไฟล์ โดยไปที่ File > Save

6

7.  เมื่อแก้ไขเวอร์ชั่นเรียบร้อยแล้วให้เปิดไฟล์โปรเจ็ค *.caproj ด้วยโปรแกรม Construct 2 ขึ้นมา

8.  เมื่อเปิดไฟล์เรียบร้อยให้บันทึกไฟล์เป็น *.capx โดยเลือกที่เมนู File > Save As Single File

เท่านี้ท่านก็ได้ไฟล์ .capx ที่สามารถเปิดด้วยรุ่นที่ท่านมีอยู่ได้ อย่างไม่มีข้อจำกัดอีกต่อไป

หมายเหตุ สำหรับท่านที่ยังไม่ได้ตั้งให้เครื่องคอมพิวเตอร์แสดง นามสกุลของไฟล์ สามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ Control Panel > Folder Options ดังรูปครับ

showall

ขอให้ทุกท่านสนุกกับการสร้างเกมด้วย Construct 2 กันอย่างมีความสุขนะครับ