ทำ Google drive ให้เป็น web hosting (Exp. date 31.08.2016)

คุณสามารถสร้างทรัพยากรเว็บ เช่น ไฟล์ HTML, CSS และ Javascript ซึ่งใช้ดูเป็นเว็บไซต์โดยใช้ Google drive ได้

คุณสามารถเผยแพร่หน้าเว็บด้วย Google drive ได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หลังจากนั้น googledrive.com/host/ID จะไม่สามารถใช้ได้อีก

วิธีทำ Google drive ให้เป็น web hosting

ทำการ Login เข้า google drive ด้วยบัญชีของท่าน แล้วให้ดำเนินการดังนี้

 1. เลือกโฟลเดอร์ที่ต้อง
 2. คลิกขวาเลือก แชร์1
 3. คลิก ขั้นสูง ที่ด้านขวาล่างของช่องการแชร์
  02
 4. กำหนดผู้มีที่สิทธิ์เข้าถึง คลิกเลือก  เปลี่ยน…
  003
 5. คลิกเลือก  เปิด – สาธารณะบนเว็บ
 6. คลิกปุ่ม  บันทึก04
 7. คัดลอกรหัสเอกสารในช่องใต้ “ลิงก์ที่จะแชร์”
  https://drive.google.com/folderview?id=0BxYLwl-Us18KcGRkdzRfUUVFeWs&usp=sharing5
 8. แก้ไข URL ที่จะแชร์ ตามรูปแบบ https://googledrive.com/host/[doc id]
  [doc id]
  หมายถึง ชุดตัวอักษรและตัวเลขที่อยู่ระหว่าง id= และ &usp=sharing
  URL ที่คัดลอกมา https://drive.google.com/folderview?id=0BxYLwl-Us18KcGRkdzRfUUVFeWs&usp=sharing
  ในตัวอย่างนี้ [doc id] คือ 0BxYLwl-Us18KYU9HX1VtcDctNm8
 9. จะได้ URL ตามตัวอย่างด้านล่าง
  https://googledrive.com/host/0BxYLwl-Us18KcGRkdzRfUUVFeWs
 10. ทุกคนสามารเข้าดูเว็บไซต์หรือเล่นเกมของท่านได้จาก URL ในข้อ 9