โปรแกรม Construct 2 (บทนำ)

โปรแกรม Construct 2  สร้างขึ้นโดยนักพัฒนาโปรแกรมชื่อ Ashley และ Thomas Gullen สองพี่น้องชาวอังกฤษ โดยใช้ชื่อโปรแกรมว่า  Construct Classic ซึ่งถูกออกแบบมาให้ใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows สำหรับใช้พัฒนาเกม  Direct X 9 ด้วยแนวโน้วของเทคโนโลยี HTML 5 จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  ทั้งสองจึงหันมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ภายใต้ชื่อ Construct 2  โดยโปรแกรมดังกล่าว มีแนวคิดว่า “สร้างเกมโดยไม่ต้องใช้การเขียนโปรแกรม 

photo
Ashley Gullen
tom-gullen
Thomas Gullen

Construct 2 เป็นโปรแกรมสร้างเกมแบบ 2 มิติ แสดงผลแบบ WebGL ซึ่งสนับสนุนหลากหลายแพลตฟอร์ม เมื่อสร้างงานเสร็จสามารถเผยแพร่ไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้ทั้งหมด

osSuport1

ข้อจำกัดของโปรแกรมนี้คือสามารถติดตั้งได้เฉพาะระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น

images