C3 : สร้างเกม Sheepop

สวัสดีครับในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ การสร้างเกมลูกแกะกระโดดข้ามเกาะ หรือ Sheepop กันครับ เปิดโปรแกรมและตั้งค่า  Window ขนาด 480 x 854 พิกเซล และ Layout ขนาด 5000 x 854 พิกเซล

1. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ player  และนำเข้ารูปภาพตามรูป

  • Sprite “player”  เพิ่ม Image Point 1 ตั้งตำแหน่งไว้ที่ Bottom

  • Sprite “player” เพิ่ม Behaviors Platform และ Bullet ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

  • Sprite “player” เพิ่ม Instance variable ดังรูป

2. เพิ่ม Tiled background ตั้งชื่อ pillar  ขนาด ความกว้าง 50 ความสูง 50 และนำเข้ารูปภาพตามรูป

  • Sprite “pillar” เพิ่ม Behaviors Solid ให้กับ Sprite
  • Sprite “pillar” ปรับความสูงเป็น 700 พิกเซล

3. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ land  ขนาด ความกว้าง 70 ความสูง 30 นำเข้ารูปภาพ และตั้งตำแหน่งจุด Origin ดังรูป

  • Sprite “land” เพิ่ม Instance variable ดังรูป

  • Sprite “land” เพิ่ม Behaviors Solid ให้กับ Sprite

4. เพิ่ม Tiled background ตั้งชื่อ line  ขนาด ความกว้าง 10 ความสูง 5 และนำเข้ารูปภาพตามรูป

5. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ point  ขนาด ความกว้าง 20 ความสูง 20 นำเข้ารูปภาพ และตั้งตำแหน่งจุด Origin ดังรูป

  • Sprite “point” ตั้งค่า Initially visible เป็น Invisible

6. เพิ่ม Touch ลงบนเลย์เอาต์

7. เพิ่ม Layer UI ตั้งค่า Parallax เป็น 0,0 และ เพิ่ม Text ที่ เลเยอร์นี้

8. จัดวางวัตถุต่างๆ ที่นำเข้ามา ดังรูปด้านล่าง

9. เปิดแถบ Event Sheet ขึ้นมา

9.1 ตั้งค่าเบื้องต้น

9.2 ตั้งค่า scroll X เมื่อ player เคลื่อนที่

9.3 เมื่อแกะกระโดดมายืนบนพื้นของเสาอีกต้นจะสร้างเสาใหม่ขี้นมา โดยสุ่มตำแหน่งและความยาวของเสา

9.4 ปรับมุมและความยาวของเส้นแนวยิง

9.5 เมื่อสิ้นสุดการแตะ

9.6 เมื่อลูกแกะยืนอยู่บนพื้นของเสาอีกต้น จะตั้งค่าใหม่ และเพิ่มคะแนนให้ 1 คะแนน

9.7 ลบเสาต้นที่กระโดดมาแล้วและอยู่นอกเลย์เอาต์

9.8 สิ้นสุดการแล่นเกมและโหลดเกมใหม่

Demo : sheepop (semicon.github.io)

Download File .c3p

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ

แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ