เขียนเกมบนมือถือด้วย Stencyl

       Stencyl เป็นโปรแกรมฟรีใช้สำหรับเขียนเกมที่สนับสนุนแพตฟอร์มต่างๆ เช่น  Flash iOS Android Windows Mac และ HTML5 คุณมั่นใจได้ว่าผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกมของคุณได้อย่างแน่นอน จุดเด่นของโปรแกรมนี้คือการที่ผู้ใช้สามารถสร้างเกมได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมเลย การเขียนคำสั่งจะทำในลักษณะที่นำบล็อกต่างๆ ที่โปรแกรมมีอยู่แล้ว มาใส่ในช่องการเขียนคำสั่ง ตัวโปรแกรมจะสร้างโค้ดขึ้นมาจากบล็อกเหล่านั้น หากเราต้องการจะเขียนโปรแกรมเองก็สามารถทำได้เช่นกัน

win_mac_ubuntuhttp://www.stencyl.com/

หน้าตาของโปรแกรม Stencyl

masterpiece1

masterpiece2