Construct 2 : Pet Fish Game (2)

สวัสดีครับ บทความนี้เราจะมาเขียนคำสั่งของเกม Pet Fish กันนะครับ ก่อนอื่นเราต้องเพิ่มวัตถุ (object) อีก 2 ชิ้น เข้าไปในเกมของเราก่อน ดังนี้

  • เพิ่ม Function
  • เพิ่ม Touch

หลังจากเพิ่มเรียบร้อยแล้ว เรามาเริ่มเขียนคำสั่งกันเลยครับ

1. เพิ่มตัวแปร Global Variable ดังนี้

  • Score ประเภท Number ตั้งค่าเริ่มต้น 0
  • textAnswer ประเภท Text ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น ว่าง
  • result ประเภท Number ตั้งค่าเริ่มต้น 0
  • numb1 ประเภท Number ตั้งค่าเริ่มต้น 0
  • numb2 ประเภท Number ตั้งค่าเริ่มต้น 0

2. ตั้งค่าต่างเมื่อโหลดหน้าเกม

3. ฟังก์ชัน สุ่มตัวเลขของตัวตั้ง 1 ตัวตั้ง 2  การเปิด ปิด เลเยอร์ต่างๆ การล้างค่าตัวแปรต่างๆ และการสร้างตัวปลาสำหรับลากวาง เมื่อโหลดคำถามข้อใหม่

4. คำสั่งสำหรับลากวางตัวปลาลงในตู้ปลา และนับจำนวนปลาของตู้ปลาแต่ละตู้

5. คำสั่งของปุ่มส่งคำตอบ และแสดงผลว่า ตอบถูก หรือ ตอบผิด ในขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2

6. คำสั่งแสดงค่าต่างๆเมื่อคลิกหรือแตะปุมหมายเลขต่างๆ หรือแตะปุ่มลบเพื่อลบหมายเลขตัวสุกท้ายที่แสดงในช่องข้อความ

คำสั่งที่ใช้ทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับ ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ แล้วพบกันใหม่

สวัสดีครับ