Construct 2 : Fishing for Words Game (1)

สวัสดีครับ หลังจากห่างหายกันไปนาน วันนี้เรามีเกมตกปลาประกอบคำศัพท์ ที่เรียกว่า Fishing for Words มาฝากเพื่อนสมาชิกกันครับ โดยประยุกต์จากเกม Fishing Game กับ Words Game เข้าด้วยกัน วิธีการสร้างก็ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนัก เรามาดูกันครับ

1. เปิดโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าวินโดวน์ และเลย์เอาต์ ขนาด กว้าง 854 พิกเซล และสูง 480 พิกเซล
2. เพิ่มเลย์เยอร์ทั้งหมด 3 เลย์เยอร์ ดังนี้

 •  เลย์เยอร์ 0 ชื่อ bg
 •  เลย์เยอร์ 1 ชื่อ game
 •  เลย์เยอร์ 2 ชื่อ HUD

Layer bg

3. เพิ่ม sprite ชื่อ bg เพิ่มรูปภาพ bg.png เข้ามา ดังรูป

Layer game

4. เพิ่ม sprite ชื่อ boat เพิ่มรูปภาพ boat.png เข้ามา ดังรูป

5. sprite ชื่อ boat

 •  ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ดังรูป

 • เพิ่ม image points 1 และ 2 และตั้งตำแหน่งของจุดดังรูป

6.  เพิ่ม sprite ชื่อ wave เพิ่มรูปภาพ wave.png เข้ามา และตั้งค่าคุณสมบัติดังรูปดังรูป

7.  sprite ชื่อ wave เพิ่ม behaviors Sine พร้อมตั้งค่าต่างๆ ดังรูป

8. เพิ่ม sprite ชื่อ fish

 • เปลี่ยน ชื่อ Animation จาก Default เป็น fish1
 • เพิ่มรูปภาพจากไฟล์ (import frames > from files) fish000.png ถึง fish005.png เข้ามาดังรูป
 • ลบเฟรม 0 ทิ้ง

9. ที่ sprite ชื่อ fish

 • ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ดังรูป

 •  ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ให้เหมือนกันทุกเฟรม ดังรูป

 • เพิ่ม image points 1 และตั้งตำแหน่งของจุดดังรูป

 •  ตั้งตำแหน่งของ image points 1 ให้เหมือนกันทุกเฟรม
 •  ตั้งขอบเขตการชน (collision polygon) ดังรูป

 •  ตั้งขอบเขตการชน (collision polygon) ให้เหมือนกันทุกเฟรม

 

 • ตั้งค่าคุณสมบัติของ Animation fish1 ดังนี้

10. เพิ่ม Animation ชื่อ fish2 ถึง fish6 ทำทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับ fish1

11. ตั้งขนาด sprite fish กว้าง 60 พิกเซล และสูง 55 พิกเซล

12. เพิ่ม instance variable ให้ sprite fish ดังรูป

13. sprite fish เพิ่ม behaviors bullet และตั้งค่าคุณสมบัติ ดังรูป

14. เพิ่ม sprite ชื่อ hook เพิ่มรูปภาพ hook.png เข้ามา และตั้งตำแหน่งของ image points 0 ดังรูป

16. เพิ่ม sprite ชื่อ line กว้าง 20 พิกเซล และสูง 2 พิกเซล สีดำ ดังรูป

 • ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ดังรูป

 • เพิ่ม image points 1 และตั้งตำแหน่งของจุดดังรูป

17. เพิ่ม Sprite font ตั้งชื่อ vocabLetters และตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

18. เพิ่ม instance variable ให้ Sprite font ดังรูป

19. เพิ่ม Sprite ชื่อ protectBox กว้าง 20 พิกเซล และสูง 20 พิกเซล สีเขียว ดังรูป

20. ที่ Sprite ชื่อ protectBox ตั้งค่าการมองเห็น (initial visibility)เป็น Invisible

21. เพิ่ม Sprite ชื่อ hitBox กว้าง 50 พิกเซล และสูง 520 พิกเซล สีสีน้ำเงิน ดังรูป

22.ที่ Sprite ชื่อ hitBox ตั้งค่าการมองเห็น (initial visibility)เป็น Invisible

 • ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ไว้ที่ตำแหน่ง Top ดังรูป

23. เพิ่ม Sprite ชื่อ animal นำเข้ารูปภาพแต่ละเฟรมดังนี้

 • ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ของแต่ละเฟรมไว้ที่ตำแหน่ง Bottom ดังรูป

24. เพิ่ม Sprite ชื่อ symbol

 • เปลี่ยน ชื่อ Animation จาก Default เป็น false นำเข้ารูปภาพแต่ละเฟรม
 • ตั้งตำแหน่งของ image points 0 ของแต่ละเฟรมไว้ที่ตำแหน่ง Middle ดังรูป

 • เพิ่ม Animation ชื่อ true ทำทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับ false

25. เพิ่ม Text ตั้งชื่อ TextShow ตั้งค่าคุณสมบัติ ดังรูป

Layer HUD

26. เพิ่ม Text ตั้งชื่อ TextLen ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

27. เพิ่ม Text ตั้งชื่อ TextTimer ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

28. เพิ่ม Text ตั้งชื่อ text_HP ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

29. เพิ่ม Text ตั้งชื่อ TextScore ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

30. จัดเรียงตำแหน่งของวัตถุต่างๆ ดังรูป

ในบทความหน้าเราจะมาเขียนคำสั่งต่างของเกมกันครับ

บทความนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ