Construct 2 : สร้างเกม Vegetables vs. Chef

สวัสดีครับ เพื่อนสมาชิกที่ติดตามเว็บนี้ทุกท่าน

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมแนวกระโดดข้ามสิ่งของอีกรูปแบบหนึ่งกันครับ เกมที่จะสร้างนี้มีชื่อว่า Vegetables vs. Chef หลายท่านคงเคยเล่นเกมนี้กันมาบ้างแล้ว วิธีการเล่นก็คือ ผู้เล่นแตะหน้าจอ หรือคลิกเมาส์ ให้ผักกระโดดช้ามใบมีดไปเรื่อยๆ ถ้าผักชนกับใบมีด เป็นอันสิ้นสุดการเล่น  ซึ่งวิธีการสร้างเกมนี้ก็มีดังนี้ครับ

1. เปิดโปรเจ็คใหม่ขึ้นมา ตั้งขนาดวินโดว์ และขนาดเลย์เอาต์ กว้าง 480 และสูง 854 พิกเซล

2. เพิ่มสไปรท์ (Sprite) ตั้งชื่อว่า stage กำหนดขนาด 60 x 60 พิกเซล ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (middle)

 • สไปรท์ stage เพิ่ม Instance variable ประเภท Bloolean ชื่อ stand ตั้งค่าเริ่มต้นที่ false และตั้งค่า Initial visibility เป็น Invisible

 •  คัดลอกสไปรท์ stage จำนวน 4 ชิ้น จัดวางในตำแหน่ง (Position) X, Y ตังนี้
  •  stage1 ตั้งค่า X = 128, Y = 291
  • stage2 ตั้งค่า X = 126, Y = 505
  • stage3 ตั้งค่า X = 348, Y = 505
  • stage4 ตั้งค่า X = 345, Y = 291

3. เพิ่มสไปรท์ ตั้งชื่อว่า player กำหนดขนาด 30 x 30 พิกเซล ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (middle)

 • นำ player ไปวางซ้อนทับ stage ในตำแหน่งดังรูป และตั้งค่า Initial visibility เป็น Invisible

4. เพิ่มสไปรท์ ตั้งชื่อว่า Blade1 กำหนดขนาด 252 x 30 พิกเซล ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่ง X = 22, Y = 15

 • เพิ่ม Behaviors Sine ให้กับ Blade1 และตั้งค่าคุณสมบัติดังนี้

 • นำไปวางในตำแหน่ง (Position) X = 240, Y = 399
 • ตั้งค่ามุมของวัตถุ เป็น 90 องศา

5. เพิ่มสไปรท์ ตั้งชื่อว่า Blade2 กำหนดขนาด 252 x 30 พิกเซล ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่ง X = 22, Y = 15

 • เพิ่ม Behaviors Sine ให้กับ Blade2 และตั้งค่าคุณสมบัติดังนี้

 • นำไปวางในตำแหน่ง (Position) X = 240, Y = 399
 • ตั้งค่ามุมของวัตถุ เป็น 270 องศา

6. เพิ่มสไปรท์ ตั้งชื่อว่า nut กำหนดขนาด 50 x 50 พิกเซล ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (middle)

 • นำไปวางในตำแหน่ง (Position) X = 240, Y = 399 ดังรูป

7. เพิ่ม Text ไว้บนเลย์เลย์เอาต์ ตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

8. เพิ่มสไปรท์ ตั้งชื่อว่า vegetable นำเข้ารูปภาพที่ต้องการ

 • ตั้งค่าจุด Origin ไว้ที่ตำแหน่งกึ่งกลาง (middle)

 • ตั้งค่าขอบเขตการชนของวัตถุดังรูป

 • นำไปวางนอกเลย์เอาต์

 

9. เพิ่ม Touch ลงบนเลย์เอาต์

10. เปิดแถบ Event Sheet ขึ้นมา เพิ่ม Event และ Action ดังนี้

Event 2 ใช้กำหนดเหตุการณ์เมื่อผู้เล่นแตะหน้าจอ วัตถุ หรือ ผัก จะย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง

 • คำสั่ง (Action) ที่ใช้ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือผัก ให้กระโดดไปในระยะที่เราต้องการ คือ Action Move at angle
 • คำสั่ง (Action) ที่ใช้ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ ให้ไปในทิศทางที่เราต้องการ คือ Action  Set angle

ตัวอย่าง

ขอให้มีความสุขและสนุกกับการสร้างงานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

สวัสดีครับ

____________________________________________________

Thank you to Mr. Mayank Srivastav for telling us to create this game.
God always blessing you sir.