Construct 2 : สร้าง grow effect เมื่อแตะหรือคลิกปุ่ม

สวัสดีครับ วันนี้ เราจะมาเรียนรู้การสร้าง effect ให้กับปุ่ม กันครับ โดยเมื่อเราแตะ หรือ คลิกเมาส์ที่ปุ่ม ปุ่มจะขยายขนาดเพิ่มขึ้น และเมื่อเรายกนิ้วออกจากการแตะ ปุ่มจะลดขนาดลง

1. เปิดโปรแกรม Construct 2 ขึ้นมา ตั้งขนาดวินโดวน์และเลย์เอาต์ กว้าง 480 พิกเซล สูง 854 พิเซล

2. เพิ่ม sprite ตั้งชื่อว่า Buttons นำเข้ารูปภาพในแต่ละเฟรม และจัดเรียงรูปภาพแต่ละเฟรมดังรูป


3. ตั้งค่า Animation Speed เป็น 0


4. ปรับขนาดรูปภาพของแต่ละเฟรมเป้น 65 x 65

5. เพิ่ม Animation ตั้งชื่อ Active และนำเข้ารูปภาพในแต่ละเฟรม และจัดเรียงรูปภาพแต่ละเฟรมดังรูป


6. ตั้งค่า Animation Speed เป็น 0


7. ปรับขนาดรูปภาพของแต่ละเฟรมเป้น 65 x 65

8. เพิ่ม Instance variable ให้ สไปรท์ buttons ดังนี้

  •  ชื่อ grow ประเภท Number ค่าเริ่มต้น 1
  •  ชื่อ scale ประเภท Number ค่าเริ่มต้น 1
  •  ชื่อ frame ประเภท Number ค่าเริ่มต้น 0
  •  ชื่อ status ประเภท Number ค่าเริ่มต้น 0

9. นำสไปรท์ buttons วางในตำแหน่งต่างๆ และ ตั้งค่า Initial frame ดังรูป

10. เปิดแถบ Event Sheet ขึ้นมา เพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

สวัสดีครับ