Construct 2 : สร้างเกม Alien Shooter

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกม Alien Shooter ด้วย Construct 2 กันครับ โดยใช้คำสั่ง for ในการสร้างตัว Alien ขึ้นมา ส่วนการแสดงรูปร่างของ alien จะใช้้ลำดับเลขของการวนซ้ำมาตั้งค่าเฟรมของ alien ในแต่ละแถว หลักการใหญ่ สำหรับการเคลื่อนที่ของ alien จะใช้ Behavior Sine เข้ามาช่วย

คำสั่งที่ใช้มีโครงสร้างดังนี้

//--- สร้าง Alien จากล่างขึ้นบน
//--- Event System -> for("ชื่อ", ลำดับเริ่มต้น, ลำดับสุดท้าย)
for("row", 0, 5)
-- for("column", 0, 5) 

//--- Action System -> Create object (object, layer, (ระยะห่างจากขอบซ้าย + loopindex("ชื่อ") * ขนาดความกว้างของสไปร์ต, ตำแหน่ง y ของสไปร์ตตัวแรก - loopindex("ชื่อ") * ความสูงของสไปร์ต ))
Create object (alien, 0, (90 + loopindex("column") * 60, 350 - loopindex("row" * 45 ))

//--- Action alien -> Set animation frame -> loopindex("ชื่อ")
loopindex("row")

 

หลักการใหญ่ๆ ก็มีเพียงเท่านี้ เมื่อเข้าใจกันแล้วเราก็มาลงมือสร้างกันเลยครับ โดยเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้สร้างเกมกันก่อนครับ [ ดาวน์โหลดที่นี่ ] จากนั้นก็ทำการแยกไฟล์ให้เรียบร้อย เมื่อพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับ

1. เปิดโปรเจคใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าขนาดของวินโดวน์ และขนาดเลย์เอาต์ เป็น 480 x 854 พิกเซล ดังรูป

2. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ bg และนำเข้ารูปภาพที่จะนำมาทำพื้นหลังของเกม ดังรูป

3. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ alien  ดังรูป

 • นำเข้ารูปภาพ แต่ละเฟรม จำนวน 6 เฟรม
 • ตั้งค่า speed ของ animation เป็น 0

 • ตั้งจุด Origin ของแต่ละเฟรม เป็น Middle

 • ตั้งค่าเส้นขอบเขตการชน ของแต่ละเฟรม ดังรูป

 • ตั้งขนาดของตัว Sprite ship เป็น 60 x 45 พิกเซล ดังรูป

 • เพิ่ม Instance variable ประเภท Number จำนวน  2 ตัว ดังรูป

 • เพิ่ม Behavior Sine ให้กับ Sprite alien

4. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ ship  ดังรูป

 • เพิ่มจุด Imagepoint 1 ในตำแหน่งดังรูป

 • เพิ่ม Behavior 8 Direction ให้กับ Sprite ship พร้อมตั้งค่าดังรูป
 • เพิ่ม Behavior Bound to Layout ให้กับ Sprite ship

5. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ bullet  ตั้งขนาดของ Sprite เป็น 5 x 5 พิกเซล ดังรูป

 • เพิ่ม Behavior Bullet และ Destroy Outside Layout ให้กับ Sprite bullet ดังรูป

6. เพิ่มออบเจ็ก Text ตั้งชื่อ textScore และ textCount นำมาจัดวางในตำแหน่ง ดังรูป

7. จัดวางออบเจ็กต่างๆ ให้อยู่ในตำแหน่งดังรูป ดังรูป

8. เพิ่ม ออบเจ็ก Mouse ลงบนเลย์เอาต์

9. เพิ่ม Layout ใหม่ โดยไม่ต้องเพิ่ม Even Sheet ตั้งชื่อเลย์เอาต์ว่า finish

10. เปิดแท็ป Event Sheet ขึ้นมา เพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

สวัสดีครับ