Construct 2 : การทำหน้า Splash Screen Loader

ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้การทำ Splash Screen Loader เพื่อใช้แทนของเดิมที่ติดมากับโปรแกรมกันครับ

ขั้นตอนในการทำมีดังนี้

1. เพิ่ม Layout ใหม่ขึ้นมา พร้อมกับเพิ่ม Event Sheet เปลี่ยนชื่อ Layout เป็น  Loader และ เปลี่ยนชื่อ Event Sheet เป็น  EventLoader

  • ตั้งขนาดเลย์เอาต์ (Layout Size) เป็น 480 x 854 พิกเซล หรือตามความต้องการของท่าน
  • ตั้งค่า Event Sheet ไปที่ EventLoader

2. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ logoLoader นำเข้ารูปภาพ Splash screen ดังรูป

3. เพิ่ม Tiled Background ตั้งชื่อ Bar ปรับขนาด 20 x 20 พิกเซล และตั้งค่าตำแหน่ง Hotspot  เป็น Top-left  ดังรูป

4. ตั้งค่าหน้าเลย์เอาต์เริ่มต้นของโปรเจค และการแสดงหน้า loader ดังนี้

5. เปิด Event Sheet ชื่อ EventLoader ขึ้นมา เพิ่ม Event และ Action ดังนี้

round(loadingprogress*480)
// 480 คือความยาวของ Bar loader

 

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า

สวัสดีครับ