Construct 2 : การสร้างเกมเศรษฐีเงินล้าน(Millionaire Quiz) ตอนที่ 3.2

ในบทความที่แล้วเราได้เตรียมหน้า หรือ เลเยอร์คำถามไว้เรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเขียนคำสั่งใน Event Sheet กันครับ ก่อนอื่น ท่านต้องเตรียมไฟล์ คำถามคำตอบก่อนครับ โดยมีโครงสร้างดังนี้

ตัวเลือกถูก;
ตัวเลือกลวง 1;
ตัวเลือกลวง 2;
ตัวเลือกลวง 3;
คำถาม ?;
|

จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ .txt ตั้งชื่อ questionsmillion.txt เลือก Encoding เป็น UTF-8

แล้วนำเข้าไฟล์ไปยังโฟลเดอร์ File ของ construct 2

เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ให้ท่านเปิดแถบ EventGame ขึ้นมา แล้วเพิ่ม Event และ Action ดังนี้ครับ

1. สร้าง Global variable ดังนี้

2. เมื่อเริ่มหน้าเลย์เอาต์ จะตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ หรือวัตถุต่างๆ ในหน้าเลย์เยอร์นี้

2. เมื่อโหลดไฟล์คำถามเสร็จเรียบร้อยจะทำการเรียกฟังก์ชั่น LoadQ ให้ทำงาน

3. ตั้งค่าการแสดงผลของปุ่มตัวช่วยต่างๆ และเวลานับถอยหลัง

4. ฟังชั่นโหลดข้อมูลคำถามคำตอบทั้งหมดในไฟล์มาเก็บไว้ในอาร์เรย์

5. ฟังก์ชั่นเรียกคำถาม ตัวเลือก และคำตอบ โดยสุ่มทั้งคำถามและตำแหน่งการวางตัวเลือกแต่ละตัว

4.  เป็นคำสั่งในการควบคุมการเรียกใช้ตัวช่วยทั้ง 3 ตัวช่วย

  • การเลือกคำตอบ พร้อมเงื่อนไขการใช้ตัวช่วย

  •  ตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออก 2 ตัวเลือ

5. การควบคุมหน้า popup หรือ layer report ในการแสดงข้อมูลต่าง

  • การยืนยันคำตอบ และเปลี่ยนคำตอบ  Event 22-25

  • หน้าแสดงผลการตอบคำถาม Event 26-35
  • การแสดงผลเมื่อตอบคำถามถูก Event 28
    • เมื่อตอบคำถามถูกต้องครบทั้ง 16 ข้อ Event 29

    • การแสดงผลเมื่อตอบคำถามผิด และเงื่อนไขการใช้ตัวช่วยต่างๆ Event 30 -35

การเขียนคำสั่งในหน้าคำถามก็มีเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้า ในเรื่อง การสร้างหน้า หรือเลย์เอาต์ แสดงผลเมื่อจบเกมในเงื่อนไขต่างๆ

ขอให้มีความสุขสนุกกับการสร้างงานนะครับ

สวัสดีครับ