Construct 2 : การสร้างเกมเศรษฐีเงินล้าน(Millionaire Quiz) ตอนที่ 1

บทความนี้เป็นเกมเกี่ยวกับเกมอีเลิร์นนิ่ง คุณจะได้เรียนรู้การออกแบบและพัฒนาชุดเกมเศรษฐี เกมนี้ผู้เรียนต้องตอบคำถามแบบเลือกตอบทั้ง 16 ข้อให้ถูกต้องเพื่อพิชิตชัยชนะและเงินหนึ่งล้านบาท คำถามแบ่งออกเป็นสามระดับพร้อมเพิ่มระดับความซับซ้อน ยิ่งผู้เรียนตอบคำถามมากเท่าใดก็จะยิ่งได้รับเงินมากขึ้นเท่านั้น มีเวลาในการตอบคำถามข้อละ 60 วินาที ถ้าตอบคำตอบผิดหนึ่งข้อ เงินรางวัลจะลดลงครึ่งหนึ่ง และสามารถออกจากการแข่งขันเมื่อใดก็ได้ เงินรางวัลจะได้เท่ากับจำนวนเงินในระดับที่ขอหยุด ดังรูปผังงาน

ก่อนลงมือทำให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดทรัพยากรในการสร้างเกมนี้กันก่อน โดยคลิกที่นี่ [ดาวน์โหลดทรัพยากร] เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยให้ทำการแยกไฟล์ เก็บไว้ในที่ที่ต้องการ

การสร้างเกมนี้จะแบ่งเนื้อหาการสร้างออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

  • ตอนที่ 1 จะแนะนำการสร้างหน้า หรือเลย์เอาต์ 2 หน้า ดังนี้
    • หน้า mainMenu
    • หน้า Tutor
  • ตอนที่ 2 การสร้างหน้า moneyList และการเขียนคำสั่งใน Event Sheet ชื่อ EventMenu
  • ตอนที่ 3 การสร้างหน้า หรือเลย์เอาต์ ข้อสอบ ชื่อเลย์เอาต์  question และการเขียนคำสั่งใน Event Sheet ชื่อ EventGame
  • ตอนที่ 4 การสร้างหน้า หรือเลย์เอาต์ แสดงผลเมื่อจบเกมในเงื่อนไขต่างๆ ชื่อเลย์เอาต์ finish และการเขียนคำสั่งใน Event Sheet ชื่อ EventFinish

1. เปิดโปรเจคใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าขนาดเลย์เอาต์และวินโดวน์ กว้าง 480 พิเซล สูง 854 พิกเซล หรือขนาดตามที่ท่านต้องการ

2. เปลี่ยนชื่อ Layout เป็น mainMenu

3. เปลี่ยนชื่อ Event Sheet เป็น EventMenu

4. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ bgmenu นำเข้ารูปภาพ ดังรูป

5. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ btnStart นำเข้ารูปภาพ และตั้งขอบเขตการชนดังรูป

6. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ btnTutor นำเข้ารูปภาพ และตั้งขอบเขตการชนดังรูป

7. จัดวางวัตถุต่างๆ ดังรูป

8. เพิ่ม Layout ใหม่ โดยไม่ต้องเพิ่ม Event Sheet เปลี่ยนชื่อ Layout เป็น Tutor

  • ตั้งขนาดเลย์เอาต์ (Layout Size) เป็น 480 x 854 พิกเซล
  • ตั้งค่า Event Sheet ไปที่ EventMenu

9. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ bgtutor นำเข้ารูปภาพดังรูป

10. นำ Sprite ชื่อ btnStart จาก Object type มาวางหน้าเลย์เอาต์ในตำแหน่งดังรูป

11. จัดทำคำแนะนำและวิธีเล่นเกม ด้วยเครื่องมือที่ท่านถนัด แล้วนำมาวางในหน้านี้

วันนี้ ท่านได้หน้าเลย์เอาต์ 2 หน้า คือ หน้าเมนู กับหน้าแนะนำวิธีเล่น สำหรับในตอนต่อไป จะได้เรียนรู้การสร้างหน้า Moneylist และการเขียนคำสั่งใน Event Sheet ชื่อ EventMenu กันครับ

สำหรับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับ