Construct 2 : สร้างเกมฝึกพิมพ์ดีด

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมฝึกพิมพ์ตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะครับ พระเอกในงานนี้ก็คือคำสั่ง Keyboard.StringFromKeyCode และ Keyboard.LastKeyCode เป็นคำสั่งสำหรับให้แสดงค่า หรือตัวอักษร เมื่อเรากดปุ่มคีย์บอร์ดใดๆ ดังนี้

 • คำสั่งที่ให้แสดงตัวอักษรด้านล่าง (ไม่กดปุ่ม Shift) คือ  lowercase(Keyboard.StringFromKeyCode(Keyboard.LastKeyCode)) เช่น a b c d …. หรือ ฟ ห ก ด  ….
 • คำสั่งที่ให้แสดงตัวอักษรด้านบน (กดปุ่ม Shift) คือ uppercase(Keyboard.StringFromKeyCode(Keyboard.LastKeyCode)) เช่น A B C D …. หรือ ฉ ฮ โ ณ ฐ ….

ขั้นตอนในการสร้างมีดังนี้ครับ

11. เปิดโปรเจ็กใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าวินโดว์ และเลย์เอาต์ ตามต้องการครับ

12. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ ground

 • เพิ่ม Behaviors Solid ให้กับวัตถุ ground

12. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ Robot

 • เพิ่ม Instance variable ประเภท Text ตั้งชื่อ name ตั้งค่าเริ่มต้นที่ ว่าง
 • เพิ่ม Instance variable ประเภท Number ตั้งชื่อ numb ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 0

 • เพิ่ม Behaviors Platform ให้กับวัตถุ Robot

 

 • ตั้งค่าต่างๆ ให้กับ Behaviors Platform ของ Robot

12. เพิ่ม SpriteFont นำเข้ารูปภาพ Sprite Font

 • เพิ่ม Behaviors Pin ให้กับวัตถุ SpriteFont

12. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ enemy

12. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ hp เป็นภาพเคลื่อนไหว 2 เฟรม

 • เฟรมที่ 1 เป็น รูปหัวใจ
 • เฟรมที่ 2 เป็น เฟรมว่าง

 • ตั้งค่าความเร็วของภาพเคลื่อนไหวเป็น 0

 • เพิ่ม Instance variable ประเภท Number ตั้งชื่อ id ตั้งค่าเริ่มต้นที่ 0

 • คัดลอกสไปร์ท hp วางเรียงตามภาพ
 • ตั้งค่า id ของแต่ละตัว เป็น 1 2 3 เรียงตามลำดับดังรูป

12. รูปแบบการจัดวางวัตถุต่างๆ ลงบนเลย์เอาต์

 

12. เปิด Event sheet ขึ้นมา

 • สร้างตัวแปร 4 ตัวแปรดังนี้

 • โหลดค่าตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้ง 26 ตัวเข้ามาเก็บไว้ใน อาร์เรย์
"{""c2array"":true,""size"":[26,1,1],""data"":[[[""A""]],[[""B""]],[[""C""]],[[""D""]],[[""E""]],[[""F""]],[[""G""]],[[""H""]],[[""I""]],[[""J""]],[[""K""]],[[""L""]],[[""M""]],[[""N""]],[[""O""]],[[""P""]],[[""Q""]],[[""R""]],[[""S""]],[[""T""]],[[""U""]],[[""V""]],[[""W""]],[[""X""]],[[""Y""]],[[""Z""]]]}"

 

 • ทุกๆ 2 วินาที จะสร้าง Robot และ SpriteFont ขึ้นมา พร้อมทั้งสุ่มตัวอักษรจากอาร์เรย์มาแสดง

 • ตรวจสอบการกดคีย์บอร์ดของผู้เล่นว่ากดปุ่มอะไร
 • ถ้าปุ่มที่กดตรงกับตัวอักษรที่ปรากฏบนจอ จะเพิ่มแต้มให้  Score  1 แต้ม
 • ถ้าปุ่มที่กดไม่ตรงกับตัวอักษรที่ปรากฏบนจอ จะลดแต้มจาก Score 1 แต้ม

 • แสดงรูปหัวใจตามค่าของ HP

ขอให้มีความสุขสนุกกับการสร้างงานกันนะครับ

แล้วพบกันใหม่

สวัสดีครับ !