Construct 2 : การสร้างศัตรูลาดตระเวน AI ง่ายๆ สำหรับเกมของคุณ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนการสร้างการเคลื่อนที่ให้กับศัตรูในลักษณะการลาดตระเวน ด้วยคำสั่ง 3 รูปแบบ ดังนี้

แบบที่ 1 กำหนดระยะทางการลาดตระเวนด้วยการชนวัตถุซ้าย-ขวา มองไม่เห็นวัตถุที่ชน (player เดินทะลุผ่านได้)

1.1  เพิ่ม Sprite ชื่อ box

  • ตั้งค่า Initial visibility เป็น Invisible

1.2 เพิ่ม Tiled background ชื่อ ground

  • เพิ่ม Behaviors Solid ให้กับออบเจ็กต์ ground

1.3 เพิ่ม Sprite ชื่อ bunny1 (enemy)

  • เพิ่ม Instance variables ประเภท Number ชื่อ move ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
  • เพิ่ม Behaviors Platform ให้กับออบเจ็กต์ bunny1 และตั้งคุณสมบัติดังรูป

1.4 จัดวางวัตถุทั้งหมดดังรูป

1.5 เขียนคำสั่งดังนี้

แบบที่ 2 กำหนดระยะทางการลาดตระเวนด้วยการชนวัตถุซ้าย-ขวา แต่มองเห็นวัตถุที่ชน (player ไม่สามารถเดินทะลุผ่านได้)

2.1 ในแบบนี้คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ จะเหมือนกับแบบที่ 1 ต่างกันตรงวัตถุที่ชื่อ boxwall ให้เพิ่ม Behaviors Solid

2.2 รูปแบบการจัดวางวัตถุ

2.3 การเขียนคำสั่งในแบบที่ 2

แบบที่ 3 ใช้ความกว้าง (Width) ของพื้นเป็นตัวกำหนดระยะทางในการลาดตระเวน

3.1  ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ให้กับวัตถุ bunny 3

  • เพิ่ม Instance variables ประเภท Number ชื่อ move ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
  • เพิ่ม Instance variables ประเภท Number ชื่อ long ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
  • เพิ่ม Behaviors Platform

3.2 คำสั่งที่ใช้ในแบบที่ 3 มีดังนี้

ขอให้สนุกกับสร้างเกมนะครับ

แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับผม