Construct 2 : สร้างเกมตีตัวตุ่น

มีเพื่อนสมาชิกเรียกร้องต้องการทำเกมตีตัวตุ่นมา ก็เลยจัดให้ครับ ก่อนอื่น เข้าไปโหลดทรัพยากรสำหรับสร้างเกมนี้กันก่อนนะครับ โดยเข้าไป ดวาน์โหลดที่นี่ ครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อย ก็ทำการแแยกไฟล์ออกมาไฟล์ ภายในจะประกอบด้วยไฟล์ดังรูป

1. เปิดโปรแกรม Construct 2 แล้ว เปิดโปรเจ็คใหม่ขึ้นมา

2. ตั้งค่าขนาดของวินโดวน์ และ ขนาดของเลย์เอาต์ ตามต้องการ ในบทความนี้ใช้ขนาด กว้าง 854 พิกเซล และ สูง 480 พิกเซล

3. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ bg เพื่อทำเป็นรูปพื้นหลัง

4. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ mole (ตัวตุ่น) วางไว้นอกเลย์เอาต์ ซึ่ง Sprite นี้ ประกอบด้วย 3 Animation ดังนี้

 •   Default

  ตั้งค่าดังนี้

  ตั้งจุด Origin ของ Animation Default
 • show

  ตั้งค่าดังนี้

  ตั้งจุด Origin ของ Animation show
 • dead

  ตั้งค่าดังนี้

  ตั้งจุด Origin ของ Animation dead

 • เพิ่มจุด Imagepoint1 ทุกเฟรมของทุก Animation ดังนี้

5. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ hole

 • เพิ่ม Instance variable ประเภท Number ชื่อ point ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0 สำหรับเก็บค่าคะแนนที่สุ่มได้
 • คัดลอกและจัดวางดังรูป

6. เพิ่ม Text จำนวน 4 ชิ้น แต่ละชิ้นตั้งชื่อดังนี้

 • TextScore  สำหรับแสดงแต้มรวมทั้งหมดที่ได้
 • TextTimer สำหรับแสดงเวลานับถอยหลังที่เหลือ
 • TextRemain สำหรับแสดงจำนวนของตุ่นที่เหลือและจำนวนของตุ่นทั้งหมด
 • Textpoint  สำหรับคะแนนที่ได้เมื่อตีตัวตุ่นถูก ชิ้นนี้ให้นำไปไว้นอกเลย์เอาต์

7.  ทำการเพิ่ม Event และ Action ต่างๆ ดังนี้


เมื่อสร้างเสร็จจะได้เกมดังนี้ครับ

ขอให้สนุกกับการสร้างเกมนะครับ

แล้วพบกันใหม่บทความหน้านะครับ