Construct 2 : การควบคุมการเล่นวีดิโอหลายๆเรื่องในหน้าเลย์เอาต์เดียว

สวัสดีครับ อันเนื่องมาจากมีเพื่อนครูต้องการสร้างสื่อ CAI ที่แสดงทั้งรูปภาพ และวีดิโอในหน้าเดียวกัน เมื่อคลิกปุ่มถัดไป ก็จะเปลี่ยนทั้งภาพและวีดิโอไปพร้อมๆ กัน เมื่อคลิกปุ่มย้อนกลับ ภาพและวีดิโอ ก็จะย้อนไปเล่นหน้าภาพและวีดิโอที่ผ่านมา แต่เนื่องจากสมาชิกท่านนี้ ได้ทำภาพเป็นลักษณะแอนิเมชั่นไว้แล้ว โดยให้เล่นภาพไปที่ละเฟรม จึงต้องการทราบว่ามีวิธีการใดจะทำให้วีดิโอเล่นไปที่ละเรื่อง ในลักษณะ play-list เช่นเดียวกับการเล่นภาพไปที่ละเฟรม โดยไม่ต้องแยกใส่ที่ละเลย์เอาต์ จะต้องทำอย่างไร ถ้าอยากรู้คำตอบมาดูวิธีการทำกันครับ

1. เปิดโปรแกม Construct 2 และสร้างโปรเจ็คใหม่ขึ้นมา

2. เพิ่มออบเจ็กต์ ลงบนเลย์เอาต์ดังนี้

 • Button NEXT ชื่อ nextBtn

 • Button BACK ชื่อ backBtn

 • VDO

 • Sprite ชื่อ images ตั้งค่า speed เป็น 0

3. จัดวางออบเจ็กต์ ต่างๆ ดังนี้

4. นำเข้าไฟล์วีดิโอไปไว้ในโฟลเดอร์ Files ของ Construct 2 (ชื่อวีดิโอต้องเป็นตัวอักษรที่เหมือนกันและตามด้วยตัวเลขเรียงลำดับ เช่น vdo1 vdo2 vdo3 ไปเรื่อยๆ จนครบ)

5. เปิด Event Sheet ขึ้นมา แล้วเพิ่มตัวแปร ดังนี้

 • numb เป็นตัวแปลประเภท Number  ไว้เก็บค่าตัวเลขที่ใช้อ้างอิง ตำแหน่งวีดิโอและภาพที่จะให้แสดงบนหน้าจอ
 • VDO_Name เป็นตัวแปลประเภท Text ไว้เก็บค่าชื่อไฟล์วีดิโอ

6. คำสั่งควบคุมการเปลี่ยนชื่อไฟล์ของวีดิโอด้วยตัวแปร

 • Event 1 เป็นคำสั่งใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าตัวแปร numb ว่ามากกว่า 0 และน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 หรื่อไม่ ถ้าใช่ให้เซ็ตค่า VDO_Name เป็น “vdo”&numb (“vdo” เป็นอักษรข้างหน้าชื่อไฟล์ของวีดิโอ และ numb เป็นตัวแปรที่เก็บหมายเลขอ้างอิง)
 • Event 2 เป็นคำสั่งใช้สำหรับเปรียบเทียบค่าตัวแปร numb เท่ากับ 0ให้เซ็ตค่า VDO_Name เป็น ว่าง (“”)

7. คำสั่งควบคุมการเลื่อนไฟล์วีดิโอและภาพประกอบ

 • Event 3 เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยนรูปภาพและให้เล่นไฟล์วีดิโอถัดไป เมื่อ คลิกปุ่ม NEXT

 • Event 4 เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับให้ย้อนไปเล่นไฟล์วีดิโอและภาพที่ผ่านมา เมื่อ คลิกปุ่ม BACK

8. คำสั่งควบคุมการเล่นวีดิโอ

 • Event 5 เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับควบคุมการเล่นวีดิโอ
 • Event 6 เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับหยุดการเล่นวีดิโอ เมื่อวีดิโอเล่นจบ

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย ลองทดสอบโปรแกรมดูนะครับ หากมีข้อสงสัยประการใดฝากข้อความไว้ได้ครับ

ตัวอย่างงานเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง capx

แล้วพบกันใหม่บทความหน้า

สวัสดีครับ