Construct 2 : สร้างเกมงูยักษ์สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนจบ

ในบทความที่ผ่านมาเราได้ทำการติดตั้งวัตถุต่างๆ ลงในเลเอาต์เกมของเราเรียบร้อยแล้ว ในบทความนี้เราจะมาเขียนคำสั่งควบคุมวัตถุทั้งหมดในเกมของเรากันนะครับ

1. เพิ่ม Global Variable จำนวน 4 ตัวแปร ดังนี้

 • ตัวแปรชื่อ period ประเภท Number  ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 1
 • ตัวแปรชื่อ vocabLen ประเภท Number  ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
 • ตัวแปรชื่อindexRand ประเภท Number  ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0
 • ตัวแปรชื่อ score ประเภท Number  ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0

2. โหลดArrayChar เก็บค่าอักขระ A-Z และ ArrayVocab เก็บคำศัพท์และหมายเลขเฟรมของรูปภาพคำศัพท์

เพิ่มอีเวนต์  System > On start of layout

 • เพิ่ม Action > ArrayChar > load
  • ช่อง JSON ใส่ข้อความดังนี้
   "{""c2array"":true,""size"":[27,1,1],""data"":[[[""A""]],[[""B""]],[[""C""]],[[""D""]],[[""E""]],[[""F""]],[[""G""]],[[""H""]],[[""I""]],[[""J""]],[[""K""]],[[""L""]],[[""M""]],[[""N""]],[[""O""]],[[""P""]],[[""Q""]],[[""R""]],[[""S""]],[[""T""]],[[""U""]],[[""V""]],[[""W""]],[[""X""]],[[""Y""]],[[""Z""]],[["" ""]]]}"
 • เพิ่ม Action > ArrayVocab > load
  • ช่อง JSON ใส่ข้อความดังนี้
   "{""c2array"":true,""size"":[13,1,1],""data"":[[[""zebra,0""]],[[""owl,1""]],[[""bear,2""]],[[""giraffe,3""]],[[""tiger,4""]],[[""lion,5""]],[[""monkey,6""]],[[""elephant,7""]],[[""fox,8""]],[[""squirrel,9""]],[[""rhino,10""]],[[""rabbit,11""]],[[""raccoon,12""]]]}"
 • เพิ่ม Action > textShow > Set text
  • ช่อง Text ใส่ข้อความ “”
 • เพิ่ม Action > textAns > Set text
  • ช่อง Text ใส่ข้อความ “”

3. สร้างลำตัวงู

4. ควบคุมการเลื้อยของงู

5. เมื่องูชนกับตัวอักษร

6. แสดงคะแนนที่ทำได้

7. ฟังก์ชั่นโหลดคำศัพท์และตำแหน่งรูปภาพจาก arrayVocab

8. โหลดคำศัพท์ใหม่เมื่อ vocabLen = 0

ขอให้สนุกกับการสร้างเกมกันนะครับ

พบกันใหม่ในบทความต่อไป

สวัสดีครับ