Construct 2 : สร้างเกมงูยักษ์สะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1

วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการทำเกมสะกดคำศัพท์กันนะครับ โดยจะนำเกมงูยักษ์จอมเขมือบมาประยุกต์ในการทำเกมครั้งนี้ วิธีเล่นคือผู้เล่นจะต้องบังคับงูยักษ์ให้ไปกินตัวอักษรของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเรียงลำดับตัวอักษรให้ถูกต้อง ถ้าถูกต้องความยาวของงูจะเพิ่มขึ้น แต่ถ้ากินผิดตัวหรือผิดตำแหน่งงูจะตายทันที [ตัวอย่างเกม]

โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ครับ

1. เปิดงานใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าของวินโดวน์และเลย์เอาต์ ที่ขนาดความกว้าง 480 และความสูง 854 พิกเซล

2. เพิ่มเลเยอร์ทั้งหมด 3 เลเยอร์ ดังนี้

  • เลเยอร์ 0 ชื่อ bg
  • เลเยอร์ 1 ชื่อ object
  • เลเยอร์ 2 ชื่อ HUD

ที่เลเยอร์ bg

3. เพิ่ม Tiled Backgroud ชื่อ bgGrass นำไปวางและปรับขนาดให้เต็มหน้าเลย์เอาต์

ที่เลเยอร์ HUD

4. เพิ่ม Sprite ปุ่มกดซ้าย ตั้งชื่อ left_btn และ ปุ่มกดขวา ตั้งชื่อ right_btn นำไปวางด้านล่างของเลย์เอาต์

5. เพิ่ม Tiled Backgroud ชื่อ TiledBg นำไปวางด้านบนของเลย์เอาต์ ปรับขนาด 41 x 480

6. เพิ่ม Sprite Font  ตั้งชื่อ textScore นำไปวางซ้อนทับกับ TiledBg ด้านบน

7. ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆของ textScore ดังรูป

8. นำ TiledBg นำไปวางที่หน้าเลเอาต์ ตั้งตำแหน่ง X = 0 และ Y = 300 ปรับขนาด 41 x 4807.

9. เพิ่ม Sprite Font  ตั้งชื่อ textShow นำไปวางซ้อนทับกับ TiledBg ที่เพิ่มเข้ามาในข้อ 8

10. ตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ของ textShow ดังรูป

11. ภาพเลย์เอ้าต์ จากการดำเนินการข้อ 1 – 10 เสร็จเรียบร้อย

ที่เลเยอร์ object

12. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ head ลงบนเลย์เอาต์

12. เพิ่ม Behaviors Bullet และ Wrap ให้กับ Sprite head ทำการตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

13. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ body  นำไปวางไว้นอกเลย์เอาต์

14. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ  animalMV เพิ่มภาพสัตว์ประกอบคำศัพท์ลงในเฟรมต่างๆ ของ Sprite

15. ตั้ง speed ของ Animation เป็น 0

16. นำ Sprite ชื่อ  animalMV ไปวางในตำแหน่งดังรูป

14. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ  alphabet เพิ่มภาพ a – z ลงในเฟรมต่างๆ ของ Sprite เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้นำ Sprite ชื่อ  alphabet วางไว้ด้านนอกเลย์เอาต์

15. ตั้ง speed ของ Animation เป็น 0

16. เพิ่ม Behaviors Sine ให้กับ Sprite alphabet ทำการตั้งค่าคุณสมบัติดังรูป

17. เพิ่ม Sprite ตั้งชื่อ  box  ปรับขนาดเป็น 50 x 50 ตั้งค่า Initial visibility เป็น Invisible

18. ที่ Sprite ชื่อ  box เพิ่ม Instance variable ชื่อ active ประเภท Boolean ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น true ดังรูป

19. จากนั้นทำการคัดลอกและวาง Sprite box ในตำแหน่งดังรูป

20. เพิ่ม Particles Object ขนาด 20 x 20 วางไว้ด้านนอกเลย์เอาต์

21. ตั้งค่าคุณสมบัติต่างของ Particles Object ดังนี้

22. เพิ่ม Text Object ตั้งชื่อ textAns วางไว้ด้านนอกเลย์เอาต์

23. เพิ่ม Array Object  2 ตัว ตั้งชื่อว่า arrayChar และ arrayVocab

24. เพิ่ม Function Object

25. เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มทรัพยากรทั้งหมดของเกมครับ

บทความต่อไปเราจะมาเรียนรู้การเขียนคำสั่งในการควบคุมวัตถุต่างๆในเกมกันครับ

ดาวน์โหลดทรัพยากร : https://drive.google.com/open?id…..

แล้วพบกันใหม่

สวัสดีครับ !