Construc 2: สร้าง APK, IPA, XAP ด้วย GitHub + PhoneGap

PhoneGap Build เป็นบริการคลาวด์ที่ใช้สร้างแอพออนไลน์ สิ่งที่คุณต้องทำคืออัพโหลดโปรเจ็คไปที่ PhoneGap Build และมันจะสร้างไฟล์ปฏิบัติการของแอพได้ทั้ง 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่

  • APK สำหรับ Android
  • IPA สำหรับ IOS
  • XAP สำหรับ Windows

สำหรับบทความนี้จะแนะนำเฉพาะการสร้างไฟล์ APK สำหรับติดตั้งบน Android เท่านั้น โดยมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้

I. GitHub

1.  เข้าสู่บัญชีของ GitHub และทำการอัพโหลดไฟล์ที่ส่งออกเป็น html 5 ไปไว้ในคราวน์ของ github (ศึกษาการอัพโหลดไฟล์ได้ที่  http://kruchian.com/main/?p=2160 )

2. เปิด Repositories ที่ต้องการแปลงไฟล์ขึ้นมา

3. ที่แถบเมนู <> Code คลิกที่ Create new file เพื่อสร้างไฟล์ชื่อว่า  “config.xml”

 

   • ใส่ชื่อไฟล์ “config.xml”  จากนั้นพิมพ์ Code ดังรายละเอียดด้านล่าง

 

   • ศึกษาไฟล์ตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่นี่ http://docs.phonegap.com/
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<widget xmlns  = "http://www.w3.org/ns/widgets"
  xmlns:gap  = "http://phonegap.com/ns/1.0"
  id     = "com.kruchian.photohuntgame"
  versionCode = "10"
  version   = "1.0.0" >

<!-- versionCode is optional and Android only -->

 <name>Photohunt Game</name>

 <description>
   Photohunt Game.
 </description>

 <author href="https://kruchian.com" email="xxxx@sts.ac.th">
   kruchian p.
 </author>
</widget>
5. ทำการคัดลอกที่อยู่ของโปรเจ็ค และ ชื่อ Branch ในตัวอย่างนี้ คือ “master”

II. PhoneGap Build

1. เปิดเว็บ PhoneGap Build ที่ https://build.phonegap.com/

2. เข้าสู่บัญชี PhoneGap Build ด้วยบัญชี Google หรือ Facebook หรือ ลงทะเบียนสมาชิก phonegap-build-signup

3. คลิก +New app

4. คุณสามารถทำการอัพโหลดโปรเจ็คได้ 2 วิธี คือ

   • โดยใช้ GIT (Repositories ของ GitHub)
   • โดยการอัพโหลดไฟล์ ZIP

สำหรับบทความนี้ใช้วิธีอัพโหลดจากลิงก์ github ที่เราทำการคัดลอกไว้ตั้งแต่ตอนต้น

5. หลังจากอัปโหลดโครงการ (โดยใช้ GIT หรือไฟล์ ZIP) ให้ทำการรีโหลดหน้าจอเว็บหนึ่งครั้ง จะได้หน้าจอดังต่อไปนี้

6. คลิกที่ Click “Ready to build” จะได้หน้าจอต่อไปนี้

7. การเพิ่ม Keystore เพื่อยืนยันตัวตนนักพัฒนา ให้คลิกที่ “Update code” (ถ้ายังไม่มีไฟล์ Keystore ให้เข้าไปสร้างไฟล์ที่เว็บนี้ http://www.applicationloader.net/appuploader/keystore.php)

8. จากนั้้นคลิกที่เมนูบาร์ “No Key Selected” เลือก “add a key”  ใส่รายละเอียดให้ครบ จากนั้น คลิก “submit key”

9. คลิกที่รูปกุญแจ ใส่ certificate password และ keystore password (ถ้าลงทะเบียนจากเว็บด้านบนจะใช้รหัสผ่านตัวเดียวกัน)

10. เพียงเท่านี้คุณก็ได้แอพสำหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการไว้ใช้หรือแจกจ่ายไปยังที่ต่างๆ

ถ้าพบปัญหาหรือติดขัดตรงไหน ฝากข้อความไว้นะครับ ขอให้สนุกกับงานนะครับ

พบกันใหม่บทความหน้า

สวัสดีครับ!