Construct 2 : สร้าง APK ด้วย Reinarte APK Studio

Reinarte APK Studio เป็นโซลูชันสำหรับการแปลงโครงการ HTML / CSS / JavaScript เป็นไฟล์ APK สำหรับติดตั้งบน Android ผ่านเครื่องมือต่างๆ ด้วยการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) ที่ง่ายต่อการใช้งาน

โปรแกรมนี้จะรวบรวมเครื่องมือทั้งหมดไว้ภายในโฟลเดอร์โปรแกรมแล้ว ได้แก่ Cordova CLI, Gradle, Java JDK, NodeJS, และ Android SDK  จึงไม่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีก

ในการดาวน์โหลดเครื่องมือให้ไปที่ลิงค์: GOOGLE DRIVE หลังจากดาวน์โหลดให้แตกโฟลเดอร์ Reinarte ลงใน Local Disk (C:)

เปิดโปรแกรม Reinarte APK Studio

หน้าตาของโปรแกรม

 

ตัวเลือก 1 การตั้งค่าทั่วไปและตั้งค่าระบบ:
ในตัวเลือกนี้คุณสามารถเพิ่มบรรทัดคำสั่งด้วย NodeJS เปลี่ยนภาษาของระบบ เปลี่ยนสีของระบบ และข้อมูลเกี่ยวกับผู้สร้าง Reinarte APK Studio

ตัวเลือก 2  จัดการไฟล์ Keystore:
ตัวเลือกนี้มีไว้สำหรับการจัดการ Keystores ซึ่งเป็นการลงทะเบียน APK เพื่อให้สามารถโพสต์ APK ไปยัง Google Play store ได้

ตัวเลือก 3 สร้างหรือลบโครงการ Cordova:
ตัวเลือกนี้มีไว้สำหรับการสร้างประเภทโครงการใหม่ หลังจากสร้างโครงการใหม่แล้ว โครงการที่สร้างจะอยู่ในโฟลเดอร์ของ Reinarte เช่น C: \ Reinarte \ Projects

ตัวเลือก 4 การทำงานกับโครงการที่สร้าง:
ในตัวเลือกนี้คุณสามารถจัดการไฟล์โครงสร้างต่าง ๆ ของโครงการของคุณ

  • เพิ่มหรือลบปลั๊กอิน Cordova 
  • แก้ไขไฟล์ Config.xml ของโครงการของคุณ 
  • แก้ไขไฟล์ AndroidManifest.xml กำหนด “minSdkVersion” และ “targetSdkVersion”
  • แก้ไขและทำงานกับไฟล์รูปภาพของ SplashScreen และไอคอน

ตัวเลือก 5 การสร้างหรือแปลงเป็น APK:
ในตัวเลือกนี้จะทำการเพิ่มไฟล์ที่ส่งออกจาก Construct 2 ที่อยู่ในรูปแบบ Cordova ไปยังโฟลเดอร์ที่เรียกว่า “www” และรวบรวมไฟล์ทั้งหมดเป็น APK

โปรดจำไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณสร้าง APK ใหม่ ให้คัดลอกไฟล์ APK ที่มีอยู่เดิมไปยังไดเรกทอรีอื่นเสียก่อน เนื่องจากการสร้างไฟล์ APK จะถูกแทนที่ด้วยไฟล์ใหม่เสมอ

ตัวเลือก 6 ลงชื่อ APK ด้วย Keystore:
ตัวเลือกนี้สำหรับผู้ที่มี APK ที่ไม่มีลายเซ็น (Keystore) และต้องการที่จะเพิ่มลายเซ็น (Keystore)

วิธีการใช้ ศึกษาขั้นตอนการทำจากในวิดีโอด้านล่างนี้