Construct 2 : แปลง HTML5 เป็น NW.JS (EXE) สำหรับรุ่น ฟรี!

สำหรับท่านที่ใช้ Construct 2 รุ่นให้ใช้ฟรี ( Free Edition ) ไม่สามารถส่งออกไฟล์ เป็น NW.JS ได้ แต่ต้องการนำงานที่ได้ ไปใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำอย่างไรดี วันนี้ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้ว เรามีทางออกให้ท่านแล้ว มาดูขั้นตอนและวิธีทำกันเลยครับ

สิ่งที่ท่านต้องมี

 1. nwjs-v0.35.5 (หรือรุ่นที่สูงกว่า) ดาวน์โหลดได้ที่ https://nwjs.io/


 2. Node.js ดาวน์โหลดได้ที่ https://nodejs.org/en/


 3. ไฟล์ package.json ดาวน์โหลดได้ที่นี่

ขั้นตอนการทำ

1. ส่งออกไฟล์งาน Construct 2 เป็น HTML5

2. ติดตั้ง Node.js ที่ดาวน์โหลดมา ลงบนเครื่องของท่าน

3. แยกไฟล์ nwjs-v0.35.5 ที่ดาวน์โหลดมา

4. นำโฟลเดอร์งานที่ส่งออกจาก Construct 2 มาไว้ไนโฟลเดอร์ nwjs-v0.35.5

5. คัดลอกไฟล์ package.json มาไว้ไนโฟลเดอร์ nwjs-v0.35.5

6. แก้ไขไฟล์ package.json ด้วยโปรแกรม text editor ดังนี้

{
  "name": "Math Game",  //ชื่อโปรเจ็ค
  "version": "0.1.0",      //รุ่นโปรเจ็ค
  "main": "./game/index.html",     //ที่อยู่โฟลเดอร์โปรเจ็ค
  "window": {
		"title": "Math Game",   // title bar
		"width":960,     //ความกว้างของวินโดว์นโปรเจ็คใน Construct 2
		"height":540,    //ความสูงของวินโดว์นโปรเจ็คใน Construct 2
		"toolbar": false,  //ไม่แสดง toolbar
    "frame": true,        //แสดง frame
    "fullscreen": false     //ไม่แสดง fullscreen
  }
} 

7. เมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยให้ทำการบันทึกไฟล์ package.json

8. ทดลองเปิดไฟล์ nw.exe ดูผลงาน

ตัวอย่างงานหลังจากเปิดทดสอบ

ขอให้สนุกกับการสร้างงานกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า

สวัสดีครับ !