Construct 2 : สร้างแบบทดสอบให้เป็นเกมต่อสู้ (ตอนที่ 1)

นั่งดูเด็กๆ เล่นเกมต่อสู้กัน ก็เกิดแนวคิดว่าถ้าเราเอาเกมลักษณะนี้มาประยุกต์ใช้กับแบบทดสอบที่มีอยู่แล้ว ก็น่าจะดูดีและน่าสนใจไปอีกแบบ ว่าแล้วก็เริ่มลงมือค้นหาทรัพยากรที่ใช้ในการทำเกมในครั้งนี้ ซึ่งทรัพยากรทั้งหมดได้จากเว็บไซต์เหล่านี้ครับ

และนี้คือทรัพยากรทั้งหมดที่เรารวบรวมมาได้และนำมาใช้ในบทความนี้ https://drive.google.com/open?id=1BiX7nkJ2CcMCRtB8xvrIvKHQINCaJAvz เมื่อได้ทรัพยากรทั้งหมดแล้ว มาลงมือทำกันเลยครับ โดยจะแบ่งการทำเป็นตอนๆ ดังนี้

การเพิ่มวัตถุต่างๆ เข้าไปในโครงการ

1. เปิดโครงการใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าขนาดวินโดวน์และเลย์เอ้าต์ตามต้องการ ในบทความนี้ใช้ขนาด 854 x 480

2. เพิ่มเลย์เยอร์ 4 ชั้น ดังนี้

3. ที่เลย์เยอร์ bg เพิ่ม สไปรต์ พื้นหลัง ดังนี้

4. ที่เลย์เยอร์ bg เพิ่ม สไปรต์ ตัวละคร 2 ตัว แต่ละตัวประกอบด้วยชุดภาพเคลื่อนไหว 4 ชุด ดังนี้

โดยแต่ละชุดภาพเคลื่อนไหว ตั้งค่าคุณสมบัติดังนี้

 • ชุดภาพเคลื่อนไหว stand

 • ชุดภาพเคลื่อนไหว attack

 • ชุดภาพเคลื่อนไหว die

 • ชุดภาพเคลื่อนไหว walk

 • เพิ่ม Imagepoint 1 ให้กับสไปรต์ monster ดังรูป (ขั้นตอนนี้ทำเฉพาะตัว monster)

 • ทำเหมือนกันทั้งสองตัวละคร เมื่อดำเนินการเสร็จให้จัดวางตัวละครดังรูป

5. ที่เลย์เยอร์ questions เพิ่ม พื้นหลังข้อความ และ  Text ดังนี้

 • TextQ สำหรับแสดงคำถาม
 • Text1 สำหรับแสดงตัวเลือกข้อ ก.
 • Text2 สำหรับแสดงตัวเลือกข้อ ข.
 • Text3 สำหรับแสดงตัวเลือกข้อ ค.
 • Text4 สำหรับแสดงตัวเลือกข้อ ง.

6. ที่เลย์เยอร์ attack เพิ่ม สไปรต์ ชุดภาพเคลื่อนไหวสายฟ้า (thunder) พร้อมตั้งค่าคุณสมบัติดังนี้

เมื่อทำทุกขั้นตอนเสร็จเรียบร้อย ให้จัดวางตำแหน่งวัตถุให้สวยงามเหมาะสม ประมาณนี้

ในตอนหน้า เราก็จะเริ่มเขียนอีเวนต์ควบคุมวัตถุต่างๆ กันนะครับ สำหรับตอนนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับ

สวัสดีครับ !