Construct 2 : เปลี่ยนไอคอนที่ส่งออกในรูปแบบ nwjs เป็นไอคอนอื่น

นี่คือไอคอน NW.js เป็นหนึ่งในการส่งออกเกม หรือ แอปพลิเคชัน เพื่อติดตั้งลงในระบบปฏิบัติการต่างๆ โดยเฉพาะระบบปฎิบัติการวินโดวส์ (.exe) ผู้ใช้ Construct 2 ส่วนมากจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับภาพไอคอนนี้ คำถามคือ “เราจะเปลี่ยนไอคอนของ nwjs เป็นไอคอนของเราเองได้อย่างไร

สิ่งที่เราต้องมีในการทำงานครั้งนี้

 • ไฟล์ที่ส่งออกจาก Construct 2 ในรูปแบบ nwjs
 • ดาวน์โหลดโปรแกรม Reshacker (Resource Hacker) ดาวน์โหลดที่นี่
 • ภาพไอคอนที่ต้องการ เป็นไฟล์ภาพแบบ .png ขนาด 512 x 512 พิกเซล

ขั้นตอนแรก

 • ติดตั้ง Resource Hacker ที่คุณดาวน์โหลดมา จนการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

ขั้นตอนที่สอง

 • ให้เปิดหน้าเว็บนี้  http://icoconvert.com/
 • อัปโหลดไอคอนรูปภาพที่คุณเตรียมไว้

 • เลือกรูปแบบ ICO

 • กดแปลง ICO (Convert ICO) และดาวน์โหลดไอคอนของคุณ

จากนั้นคุณจะได้รับไฟล์ .ico ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ขั้นตอนที่สาม

 • เปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ส่งออก nwjs ของคุณ จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ nw.exe และเลือกเปิดโดยใช้ Reshacker (Resource Hacker)

 • หรือถ้าไม่มีรายการดังกล่าวให้เลือก ให้ใช้วิธีเปิดโปรแกรม Resource Hacker จากโปรแกรมโดยตรง

 • จากนั้นคลิก File > Open > เลือกไฟล์ nw.exe
 • เมื่อเราเปิดไฟล์ nw.exe ด้วย Reshacker จะพบโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมดที่บีบอัดรวมไว้ในไฟล์ nw.exe ดังนี้

 • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Icon Group จากนั้นเลือก Replace Icon

 • จากนั้นคลิก Open file with new icon เพื่อเลือกไอคอนใหม่

 • ถัดไปเลือกไอคอนที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไอคอนที่คุณเลือกเปลี่ยน คือ IDR_MAINFRAME จากนั้นคลิก Replace

 • ท่านจะได้ไอคอนใหม่แทนที่ของเดิมพร้อมรายละเอียดดังต่อไปนี้

ขั้นตอนสุดท้าย

 • เปิดเมนู File จากนั้นเลือก Save As และตั้งชื่อตามที่คุณต้องการ

 • ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นดังรูปด้านล่างนี้ หากคุณต้องการเผยแพร่ เพียงแค่ลบไฟล์ nw.exe แล้วแทนที่ด้วยไฟล์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนไอคอนไป เท่านี้ท่านก็จะได้ไฟล์ .exe ที่มีไอคอนเป็นของตัวเอง

*** การใช้งานโปรแกรมนี้เพื่อแก้ไขดัดแปลงไฟล์ต่างๆ อาจเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ไฟล์นั้นๆ  โปรดศึกษาถึงสิทธิ์ที่สามารถกระทำต่อไฟล์ ก่อนทำการแก้ไข ดัดแปลงใดๆ ด้วยนะครับ ***

การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแล้วแต่กรณี และเจ้าของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางแพ่งด้วย โทษทางอาญา เช่น การทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และหากทำเพื่อการค้าต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หวังว่าคงมีประโยชน์กับการพัฒนางานของท่าน ขอบคุณที่ติดตามครับและพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ