Construct 2 : การเลือกใช้ไฟล์เสียงและการจัดการไฟล์

ความเร็วในการโหลดเกม หรือ บทเรียนออนไลน์นั้น เป็นเรื่องที่มองข้ามกันไม่ได้เลย เสียงนับเป็นปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการสร้างเกม และบทเรียนออนไลน์ ที่ส่งผลต่อความเร็วในการโหลดงานของเรา มาลองดูกันว่ามีเทคนิคไหนบ้างที่ทำให้ผลงานของเราโหลดได้เร็วยิ่งขึ้น

ในการจัดการไฟล์เสียงของ Construct 2 มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบไฟล์เสียงที่สนับสนุน

การเล่นเสียงในเบราว์เซอร์ต้องใช้รูปแบบเสียงสองรูปแบบ ได้แก่ MPEG-4 AAC (.m4a) และ Ogg Vorbis (.ogg) โดยเบราว์เซอร์ Internet Explorer และ Safari จะสนับสนุนรูปแบบ MPEG-4 AAC  ส่วนเบราว์เซอร์ Firefox  Chrome  Opera และอื่นๆ สนับสนุนรูปแบบ Ogg Vorbis

  • รูปแบบ MPEG-4 AAC  โปรแกรม Construct 2 สามารถเข้ารหัสไฟล์ .m4a ในระบบปฏิบัติการ Windows 7 ขึ้นไปเท่านั้น ผู้ใช้ที่ใช้เวอร์ชั่น Windows ต่ำกว่านี้ ต้องเข้ารหัสไฟล์ .m4a ด้วยตัวเอง โดยใช้โปรแกรมแปลงไฟล์เสียงที่มีจำหน่ายทั่วไป หรือโปรแกรมที่ให้บริการฟรี ซึ่งนามสกุลไฟล์ที่ได้จะต้องเป็น .m4a
  • รูปแบบ Ogg Vorbis สามารถเข้ารหัสได้ในทุกระบบปฏิบัติการ

การนำเข้าไฟล์เสียง

การนำเข้าเสียงจากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงในโครงการ (Project) ของเรา ทำได้โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Sounds หรือ Music ในแถบเมนู Project เลือก Import Sounds หรือ Import Music เลือกไฟล์ที่ต้องการนำเข้า

ในการนำเข้าไฟล์เสียง ขอแนะนำให้นำเข้าเป็นไฟล์ .wav PCM ซึ่ง Construct 2 สามารถเข้ารหัสแปลงไฟล์เป็น .m4a และ .ogg ได้สองไฟล์ในครั้งเดียว แต่จะไม่แปลงไฟล์ .m4a เป็นไฟล์ .ogg หรือ .ogg เป็น .m4a

การนำเข้าไฟล์ .wav อื่นๆ นอกเหนือจาก PCM  Construct 2 จะแสดงชนิดของไฟล์  .wav ในรายการ Import Audio แต่จะไม่สามารถนำเข้า หรือแปลงไฟล์ได้ ถ้าต้องการนำเข้าไฟล์ดังกล่าว ต้องใช้ซอฟต์แวร์แปลงสัญญาณเสียงให้เป็นรูปแบบ .wav PCM เสียก่อนจึงจะนำเข้าได้

การจัดหมวดหมู่ไฟล์เสียง

การโหลดเกมหรืองานที่เราสร้าง จะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับการเลือกที่เก็บไฟล์เสียงที่เรานำเข้า ซึ่งใน Construct 2 สามารถเลือกเก็บได้สองโฟลเดอร์ คือ โฟลเดอร์ Sounds และ โฟลเลอร์ Music

  • Sounds ใช้เก็บไฟล์ที่มีขนาดความจุน้อยใช้เวลาในการดาวน์โหลดไฟล์เร็ว เพราะการเล่นไฟล์เสียงในโฟลเดอร์ Sounds ไฟล์เสียงจะต้องถูกดาวน์โหลดมาทั้งหมดก่อน จึงจะเริ่มเล่นไฟล์เสียงนั้น
  • Music ใช้เก็บไฟล์ที่มีขยนาดใหญ่ ใช้เวลาดาวน์โหลดนาน การเล่นเสียงในโฟลเดอร์นี้ จะมีการสตรีมไฟล์ เสียงสามารถเริ่มเล่นได้ทันที ไม่ต้องรอให้ดาวน์โหลดเสร็จทั้งหมด เนื่องจากโฟลเดอร์นี้มีการสตรีมจากเซิร์ฟเวอร์

 “สตรีมมิ่ง” (Streaming) จะถูกนำไปใช้ในกรณีเปิดไฟล์มัลติมีเดียจากเว็บ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ต้องมีการดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่อง การเล่นไฟล์มัลติมีเดียด้วยเทคนิค Streaming จะทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้ก่อนที่ไฟล์ทั้งหมดจะถูกส่งผ่านเข้ามายังเครื่องคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดโปรแกรมแปลงไฟล์ครอบจักรวาล Formatfactory

***หวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังเริ่มต้น***

****ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ****

******ขอบคุณและสวัสดีครับ !*****