บันทึกไฟล์เสียงจาก Google translate

Google Translate เป็นเว็บแปลภาษาอันดับต้นๆ ที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้ ซึ่งนอกจากความสามารถในการแปลภาษาต่างๆ ไทยเป็น อังกฤษ อังกฤษเป็นจีน ฯลฯ ก็ยังสามารถอ่านออกเสียงได้อีกด้วย

เราสามารถเรียนภาษาผ่านเว็บนี้ได้ หรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยในบทความนี้จะแนะนำวิธีการบันทึกไฟล์เสียงที่เว็บไซต์อ่านให้ฟัง เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของเรา เพื่อนำไปใช้ในงานต่างๆ

ขั้นตอนการบันทึกเสียงอ่านใน Google Translate

1. ใช้ Google Chrome เข้าเว็บไซต์ Google Translate โดยพิมพ์ https://translate.google.co.th/ จะต้องเข้าระบบด้วยอี เมล์และรหัสผ่าน จึงจะใช้งานได้ จากตัวอย่างผู้เขียนได้เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว

2. พิมพ์ข้อความที่ต้องการบันทึกเสียงลงในช่อง สี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือ

3. จากนั้นทำตามขั้นตอนดังรูป

 

 

 

เท่านี้ท่านก็จะได้ไฟล์เสียงไปใช้ประกอบในงานต่างๆ ของท่าน อย่างง่ายดาย

ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ