มีบางท่านได้สร้างงานด้วย Construct 2 ไว้หลายโปรเจ็ค อยากจะนำงานที่สร้างไว้หลายๆโปรเจ็ค มาใช้ร่วมกับงานอื่นๆ จะทำอย่างไรจึงจะรวมงานเหล่านั้นไว้ในโปรเจ็คเดียวได้ เราสามารถทำได้โดยง่ายๆ เพียงคัดลอก ออบเจ็คทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม และวางลงในโปรเจ็คงานหลักของเรา จากนั้น คัดลอก เลย์เอาต์ และอีเวนต์ชีต ของโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม ไปวางในโฟลเดอร์ เลย์เอาต์ และโฟลเดอร์อีเวนต์ชีต ในโปรเจ็คหลักของเรา ขั้นตอนสุดท้ายเราเข้าไปแก้ไขไฟล์ .caproj ในรูปของไฟล์ xml เท่านี้ก็เรียบร้อย ว่าแล้วเราก็มาดูขั้นตอนวิธีทำกันเลยครับ

1. เปิดไฟล์งานหลักของเรา (Project 1) และงานที่ต้องการนำมารวม (Project 2)

2. เปลี่ยนชื่อ เลย์เอาต์ อีเวนต์ชีต และออบเจ็คต่างๆ ที่มีชื่อซ้ำกันเสียใหม่

3. คัดลอกออบเจ็คทั้งหมดที่ใช้ในโปรเจ็คที่เราต้องการนำมารวม (Project 2) มาวางไว้ใน เลย์เอาต์ ของเรา (Project 1) จะเป็นเลย์เอาต์เดิม หรือสร้างเลย์เอาต์ใหม่ก็ได้ ถ้าออบเจ็คใดไม่สามารถคัดลอกได้ เช่น Array, Function, Touch, Keyboard เป็นต้น ให้แทรกออบเจ็คใหม่ขึ้นมา (Insert new object) และเปลี่ยนชื่อให้เหมือนกับชื่อใน Project 2 ทุกตัวอักษร

หมายเหตุ  ในขั้นตอนนี้ เพื่อความสะดวกในการทำงาน ควรเพิ่มเลย์เอาต์ว่างขึ้นมาใหม่ โดยไม่เพิ่มอีเวนต์ แล้วจึงคัดลอกออบเจ็คต่างๆ เข้ามาวางที่เลเอาต์นี้ เมื่อทำขั้นตอนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อย ให้ลบเลย์เอ้าต์นี้ทิ้ง

4. บันทึกไฟล์ทั้งสอง ด้วย Save As Project

5. เปิดโฟลเดอร์ Layouts ของ project 1 และ project 2 คัดลอกไฟล์ .xml ของ project 2 ไปวางในโฟลเดอร์ Layouts ของ project 1

6. เปิดโฟลเดอร์ Event Sheet ของ project 1 และ project 2 คัดลอกไฟล์ .xml ของ project 2 ไปวางในโฟลเดอร์ Event Sheet ของ project 1

7.  เปิดไฟล์ .caproj ของ project 1 ด้วยโปรแกรม Text Editor  จากนั้นค้นหาแท็ก <layout-folder> และ <event-folder> ดังรูป

8. เพิ่มแท็ก <layout>ชื่อเลย์เอาต์.xml</layout>และ <event-sheet>ชื่ออีเวนต์ชีต.xml</event-sheet> ดังรูป

9.  บันทึกไฟล์ project 1 และเปิด project 1 ด้วยโปรแกรม Construct 2 จะพบว่ามี เลย์เอาต์ และ อีเวนต์ชีต ของ project 2 เพิ่มเขามาในงานของเรา

10. ทำการทดสอบงานที่ได้

11. ลบออบเจ็คที่คัดลอกมาวาง (ขั้นตอนที่ 3) ในหน้าเลย์เอ้า ของ project 1 ทิ้งทั้งหมด

เพียงเท่านี้เราก็ได้งานเพิ่มเข้ามาโดยไม่ต้องสร้างใหม่ทั้งหมด ขอให้สนุกกับการสร้างงานนะครับ

ที่มา : https://youtu.be/WiHniURrjZI