Construct 2 : การเรียกรูปโปรไฟล์ผู้ใช้ Facebook โดยใช้ Facebook Graph API

เราสามารถใช้ Facebook API ดึงข้อมูลรูปภาพโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้มีความคมชัดในขนาดต่างๆ ได้ โดยการส่งคำขอผ่านทาง URL ดังนี้

https://graph.facebook.com/USER_ID/picture?width=WIDTH&height=HEIGHT

USER_ID คือหมายเลขประจำตัวผู้ใช้

WIDTH และ HEIGHT คือขนาดความกว้าง และความสูงที่คุณต้องการ

การดำเนินการนี้จะแสดงภาพโปรไฟล์ที่มีขนาดต่ำสุด WIDTH x HEIGHT

ตัวอย่างเช่น :

https://graph.facebook.com/USER_ID/picture?width=140&height=110

หากท่านต้องการเรียกรูปโปรไฟล์ของผู้ใช้ที่มีขนาดเฉพาะ ซึ่ง Facebook กำหนดความกว้างและความสูงเป็นพารามิเตอร์ไว้ ให้เรียกใช้ URL ดังนี้

https://graph.facebook.com/USER_ID/picture?type=SIZE

แทนที่ SIZE ด้วยค่าใดค่าหนึ่งตามขนาดที่คุณต้องการ ได้แก่ square, small, normal  หรือ large

การเรียกใช้นี้จะได้ขนาดภาพตามประเภทพารามิเตอร์ที่คุณเลือก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตัวอย่างเช่น :

https://graph.facebook.com/USER_ID/picture?type=small

การเรียกใช้ในลักษณะนี้ API จะระบุเฉพาะขนาดสูงสุดสำหรับรูปโปรไฟล์ ซึ่งไม่ใช่ขนาดจริงของภาพ

Square” ความกว้างและความสูง สูงสุด 50 พิกเซล

Small” ความกว้างสูงสุด 50 พิกเซลและความสูงไม่เกิน 150 พิกเซล

Normal” ความกว้างสูงสุด 100 พิกเซลและความสูงไม่เกิน 300 พิกเซล

Large” ความกว้างสูงสุด 200 พิกเซลและความสูงไม่เกิน 600 พิกเซล

ภาพตัวอย่าง : การแสดงรูปโปรไฟล์ ในโปรแกรม Construct 2

ดาวน์โหลดไฟล์ https://drive.google.com/open?id…

ขอให้สนุกกับการนำไปประยุกต์ใช้กันนะครับ