ตัวอย่างผลงานที่น่าสนใจและเอฟเฟ็กต์ Construct 2

ในหัวข้อนี้จะนำเสนอ ตัวอย่างผลงาน Construct 2 ที่น่าสนใจ ที่สร้างด้วย Plugin Behavior และ Effect ทั้งหมดของ R0J0hound ท่านสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่นี่….

Behaviors:

1.  chipmunk physics

2.  creature animation

3. isometric sorting and movement

Plugins:

1.  paster

2.  sprite sheet

3.  custom draw

4.  canvas

5.  peerjs

Effects:

1.  conditional opacity

2.  mode7

3.  outline

ขอให้สนุกกับการประยุกต์ใช้งานกันนะครับ….