Construct 2 : สร้าง Hosting ฟรี ๆ ด้วย GitHub Pages

ในบทความนี้จะแนะนำการใช้งาน GitHub Pages ซึ่งเป็นการใช้ Server ฟรี เพื่อนำเสนอผลงานของเราทางเว็บไซต์ โดยใช้โปรแกรม GitHub Desktop อัพโหลดไฟล์โปรเจคไปยังโฮสต์ของเรา ทำให้การทำงานสะดวกและง่ายขึ้นมาก  สำหรับท่านที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ GitHub ให้ทำการลงทะเบียนสมัครสมาชิก GitHub [ ลงทะเบียนที่นี่ ] เสียก่อน และ ติดตั้ง GitHub Desktop ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน  [ ดาวน์โหลดที่นี่ ] เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

I. ขั้นตอนส่งออกงาน Construct 2

ให้ส่งออกเกมหรือ CAI ของเรา (Export Project) ที่ทำด้วย Construct 2 เป็น HTML5 Website

II. ขั้นตอนการสร้าง Repository

1. เมื่อเข้าสู่ระบบ(Sign in)เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกปุ่ม + (บวก) และคลิก New Repository หรือ คลิกปุ่ม New repository

2. ใส่ชื่อโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์งาน > คลิกเลือก Public > คลิกปุ่ม Create repository

3. จะปรากฎหน้าเว็บดังรูป ให้คลิกย่อหน้าเว็บลง

III. ขั้นตอนการ Clone repository มาเก็บไว้ที่เครื่องของเรา

1. เปิดโปรแกรม GitHub Desktop

2. เลือกเมนู File > Clone repository…

3. เลือกแถบเมนู GitHub.com > คลิกเลือก repository ที่ต้องการ (Username/Repositories) > เลือกตำแหน่งที่จะเก็บ Git Files บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ > คลิกปุ่ม Clone

IV. ขั้นตอนการ Upload Files ขึ้น GitHub

1. เปิดโฟลเดอร์ GitHub ที่เรา Clone มาเก็บไว้ในเครื่อง จากขั้นตอนที่ 3  เช่น ……\Desktop\github\mathballs\ และโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์โปรเจคงานของเราจากขั้นตอนที่ 1 เช่น ……\Desktop\Math Balls1\ ให้ทำการคัดลอกโฟลเดอร์และไฟล์ทั้งหมด นำไปวางในโฟลเดอร์ GitHub ที่เรา Clone มา ดังรูป


2. เมื่อคัดลอกเสร็จเรียบร้อย ให้เปิดหน้าต่างโปรแกรม GitHub Desktop ที่ย่อไว้ขึ้นมา > ใส่ชื่องาน ในช่อง Summary > คลิกปุ่ม Commit to master > คลิกแถบ Current branch คลิกเลือก master คลิกแถบ Publish branch > รอจนอัพโหลดเสร็จเรียบร้อย

V. ขั้นตอนการเปิดใช้ GitHub Pages

1. เปิดหน้าเว็บ GitHub ที่ย่อไว้ขึ้นมา

2. คลิกเลือกแถบเมนู Settings


3. เลื่อนหน้าเว็บลงมาด้านล่างจะพบคำว่า GitHub Pages > คลิกปุ่ม None > เลือก master branch > คลิกปุ่ม Save


4. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมสู่สายตาชาวประชา

ตัวอย่างงานที่นำขึ้นเว็บไซต์ >>>> https://semicon.github.io/mathballs/

ตัวอย่างเว็บไซต์สะสมงาน >>>> https://semicon.github.io/

ขอให้มีความสุขกับการสร้างเกมกันนะครับ

ที่มา : https://pages.github.com/