Construct 2 : การทำแว่น X-Ray ด้วย Mask Layer

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างแว่นขยายแบบ X-Ray สำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ในรายวิชาต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย มาดูขั้นตอนการทำกันครับ

 1. เปิดโปรเจ็คใหม่ตั้งค่าขนาดของ window และ layout เท่ากับ 768 x 1280
 2. ที่ layer 1 เปลี่ยนชื่อเป็น “Main” และ เพิ่ม layer ใหม่ตั้งชื่อว่า “Mask” พร้อมทั้งตั้งค่าดังนี้

  -ตั้งค่า Layer Mask
 3. ที่ layer “Main” เพิ่ม Sprite ชื่อ bone ดังภาพ
 4. ที่ layer “Mask” เพิ่ม Sprite ชื่อ body ดังภาพ
 5. ที่ layer “Mask” เพิ่ม Sprite ชื่อ lensframe และ เพิ่ม Behaviors > pin ดังภาพ
  – Sprite  lensframe

  – เพิ่ม Behaviors  pin
 6. ที่ layer “Mask” เพิ่ม Sprite ชื่อ lens และตั้งค่า Effects > Blend mode > Destination out ดังภาพ
  – Sprite lens

  – ตั้งค่า Effects ของ Sprite lens
 7. นำ lens ไปซ้อนทับ lensframe ดังภาพ
 8. เพิ่ม Obj. Mouse
 9. เปิด Event Sheet เพิ่ม Event และ Action ดังภาพ
 10. ทดสอบการทำงานของโปรแกรมจะได้ดังนี้
 11. ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่าง
  https://drive.google.com/open?id=1Fh7wVJDVDVJKUz7D0YLM03uWGEf1yR36
  ขอให้สนุกกับการพัฒนาสื่อการเรียนรู้นะครับ