Construct 2 : 5 Band Resistor Calculator

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ Construct 2 ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภท CAI กันครับ โดยหัวข้อเรื่องที่จะใช้สร้าง คือ การหาค่าสีของตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี สำหรับคุณครูที่สอนวิทยาศาสตร์ และคุณครูช่างนำไปประยุกต์ต่อยอดกันครับ เริ่มแรกเราต้องเตรียมชิ้นส่วนต่างๆ สำหรับสร้างสื่อกันก่อนครับ
1. ตัวต้านทาน เป็น Obj. Sprite

2. แถบสีของตัวต้านทาน เป็น Obj. Sprite จำนวน 5 ชุด ตั้งชื่อ Bar 1 Bar 2 Bar 3 Bar 4 และBar 5

  • Bar 1 Bar 2 Bar 3 และBar 5 มี จำนวนเฟรม และสีของแต่ละเฟรม จาก 0 ถึง 11 ดังนี้ ดำ, น้ำตาล, แดง, ส้ม, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ม่วง, เทา, ขาว, ทอง, และเงิน
  • ตั้งค่า Speed Animation  เป็น 0

  • Bar 4 มี จำนวนเฟรม และสีของแต่ละเฟรม จาก 0 ถึง 9 ดังนี้ ดำ, น้ำตาล, แดง, ส้ม, เหลือง, เขียว, น้ำเงิน, ม่วง, ทอง, และเงิน
  • ตั้งค่า Speed Animation  เป็น 0

  • Bar 4 เพิ่ม Instance Variables ประเภท Number ชื่อ varIndex ตั้งค่าเริ่มต้นเป็น 0

3. จัดเรียงแถบสี Bar 1 – Bar 5 บนตัวต้านทานโดยเรียงจากซ้ายไปขวา

4. ปุ่ม Send และ Next เป็น Obj. Sprite

  • มี 2 เฟรม โดยเฟรม 0 เป็น Send และเฟรม 1 เป็น Next
  • ตั้งค่า Speed Animation  เป็น 0

5. เครื่องหมายถูก และเครื่องหมายผิด เป็น Obj. Sprite

  • ประกอบด้วย 3 เฟรม คือ เฟรม 0 เป็น เครื่องหมายถูก เฟรม 1 เป็น เครื่องหมายผิด  และเฟรม 2 เป็น เฟรมว่าง
  • ตั้งค่า Speed Animation  เป็น 0

6. แทรก Obj. List แก้ คุณสมบัติ ในช่อง Items เป็น Ohm;Kilo Ohm;Mega Ohm

7. แทรก Text และ Text box จัดวาง Obj. ต่างๆ ดังรูป

8.  เพิ่ม Event และ Action ดังนี้


9. เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนและทดสอบโปรแกรม ตัวต้านทานจะสุ่มสีของแถบออกมาแสดง

ขอให้สนุกกับการประยุกต์ใช้นะครับ