Construct 2 : สร้างเกมทายคำศัพท์ (Word Game)

เกมส์ทายคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ เป็นเกมส์ ฝึกสมอง สุดมัน ผู้ใหญ่เล่นได้ เด็กเล่นดี แนวการเล่น ให้ผู้เล่นแตะตัวอักษรบนหน้าจอสร้างคำศัพท์ให้ถูกต้อง ถ้าแตะอักษรแต่ละตัวถูกต้องตรงตามตำแหน่ง จะได้คะแนนตัวอักษรละ 1 คะแนน และถ้าสร้างคำศัพท์ถูกต้องจะได้คะแนนเพิ่มอีก 5 คะแนน เกมนี้ประยุกต์มาจากเกม พิมพ์ดีด การตั้งค่าต่างๆ ของวัตถุต่างๆ ทำแบบเดียวกันครับ [ ศึกษาเพิ่มเติมที่นี่ ] การทำงานของ Event and Action ต่างๆ สร้างตัวแปร ประเภท Number ได้แก่ score, varRand, varLen, hp ตั้งค่า animal เป็น Invisible,  ตั้งค่า alphabet ให้ Destroy, ตั้งค่า Particles ให้ Destroy ArrayChar โหลดข้อมูล จาก JSON … Continue reading Construct 2 : สร้างเกมทายคำศัพท์ (Word Game)