ทำคณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Wolfram Alpha

       Wolfram Alpha เว็บค้นหาความรู้ด้วยการคำนวณ ทำให้การค้นหาข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป โดยผลลัพธ์ที่ได้จากเว็บนี้ไม่ได้แสดงผลออกมาเหมือนกับเว็บค้นหาตัวอื่นๆ ที่แสดงรายการเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องให้ไปเข้าไปดูรายละเอียด แต่เว็บนี้จะให้คำตอบออกมาเป็นผลการคำนวณจากฐานข้อมูลภายในของมันเอง โดยข้อมูลที่ป้อนเข้ามาจะถูกนำมาประมวลผลแล้วจึงส่งผลลัพธ์ทั้งหมดออกมา

[http://www.wolframalpha.com

ตัวอย่างค้นหา

ดูตัวอย่างรูปแบบการค้นหาเพิ่มเติมได้ที่ => http://www.wolframalpha.com/examples

 

Leave a Reply