Construct 2 : การควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ

วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการควบคุมมุมมองของกล้องแบบต่างๆ ใน Construct 2 เพื่อให้กล้องเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ที่ต้องการ ทำให้มุมมองของผู้เล่นอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

1. มุมมองกล้องกำหนดตามพื้นที่

2. มุมมองกล้องเลื่อนตามภาพแบบไม่กระตุก

3. มุมมองกล้องเลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อผู้เล่นกระทบวัตถุที่กำหนด

4. ย่อ ขยาย มุมมองของกล้อง

5. มุมมองกล้องแบบไดนามิก

ขอให้สนุกกับการประยุกต์ใช้งานนะครับ