ฟรีดาวน์โหลดเสียงดนตรี เสียงประกอบ และรูปภาพพื้นหลัง

Soundimage.org โดย Eric Matyas  เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวม เสียงดนตรี เสียงประกอบ และภาพต้นฉบับ ซึ่งเป็นผลงานของเขา คุณสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้ประกอบการผลิตผลงานของคุณได้ (เชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์) โดยต้องระบุแหล่งที่มาให้ถูกต้องภายใต้กฎหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ ซึ่งทางผู้จัดทำได้แยกประเภทของเสียงด้วยคำนำหน้าต่อไปนี้

  • SFX = เสียงประกอบ
  • TXR = รูปภาพพื้นหลัง
  • ไม่มีคำนำหน้า = เสีงดนตรี