Construct 2 : สร้างเกมจับผิดภาพ (Photo hunt)

สวัสดีครับวันนีเราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมจับผิดภาพด้วยโปรแกรม Construct 2 กันนะครับ ในการสร้างเกมครั้งนี้เป็นเพียงการสร้างเกมจับผิดภาพแบบง่ายๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเกม หรือบทเรียน CAI ต่อไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยครับ

1. เตรียมทรัพยากรในการสร้างเกมดังนี้

2. เปิดโปรเจ็คใหม่ ตั้งค่า windows size และ Layout size ตามต้องการ

3. แทรกภาพพื้นหลังลงในหน้า Layout >> Insert new object > sprite > ตั้งชื่อ Bg1

4. แทรกภาพวงกลมลงในหน้า Layout >> Insert new object > sprite > ตั้งชื่อ Circle

5. เพิ่ม Instance variables ให้กับวงกลม 2 ตัวแปร ดังรูป

6. ตั้งค่า Initial Visibility เป็น Invisible

7. คัดลอกวงกลมวางในตำแหน่งที่ต้องการจนครบ

8. เปลี่ยนค่า Instance variables > circleNumber ของวงกลมเป็นคู่ๆ ดังรูป

9. แทรกกล่องข้อความลงในหน้า Layout >>   Insert new object > Text > ตั้งชื่อ txtRemain วางไว้ตำแหน่งด้านหลัง Remaining

10. แทรกกล่องข้อความลงในหน้า Layout >> Insert new object > Text > ตั้งชื่อ txtTime วางไว้ตำแหน่งด้านหลัง Timer

11. แทรก Touch ลงในหน้า Layout >> Insert new object > Touch

12. เปิดหน้า Event Sheet เพิ่ม Event และ Action ดังรูป

**** Download photohunt.capx

ขอให้สนุกกับการสร้างเกมกันนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ