52 เทคนิคการใช้โปรแกรม  Illustrator

วันนี้เรามาเรียนรู้เทคนิคการใช้โปรแกรม  illustrator ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นมืออาชีพ จาก “52 Illustrator Tutorials บน YouTube” ซึ่ง โปรแกรม  illustrator  จัดว่าเป็นหัวใจหลักในการสร้างสรรค์งานออกแบบกราฟิกต่างๆ โดยจะแบ่งเป็นหมวดๆ ตามนี้นะครับ