ติดตั้ง WordPress Multisite

เราสามารถสร้างเว็บลูกขึ้นมาภายใต้เว็บ WordPress หลัก โดยเราสามารถบริหารจัดการเว็บลูกได้จากแผงควบคุมหลัก (Dashboard) ของเว็บแม่ ไม่ว่าจะเป็น Theme หรือ Plugin ทำให้สะดวกไม่ต้องไปติดตั้งแยกกันทีละเว็บ และไม่ต้องตั้งค่าอะไรที่ Host เลย เพียงแก้ไข wp-config.php และ .htaccess ก็ใช้งานได้แล้ว ถ้าสนใจก็เริ่มทำตามคลิปได้เลยครับ

 

⇒ ศึกษารายละเอียดภาษาอังกฤษได้ที่ http://codex.wordpress.org/Create_A_Network

⇒ ศึกษารายละเอียดภาษาไทยได้ที่ https://www.wpthaiuser.com/multisite-sub-directories/