Construct 2 : ทำนาฬิกาบอกเวลาแบบเข็มด้วย Construct 2

จากคำถามของเพื่อนสมาชิก เรื่องการหมุนวัตถุแบบเข็มนาฬิกา จึงเกิดความคิดอยากทำนาฬิกาบอกเวลาปัจจุบันแบบเข็มดู โดยใช้ Construct 2 จะทำได้ไหม? ถ้าทำได้จะทำอย่างไร? ในที่สุดก็ค้นพบคำตอบคือทำได้ โดยใช้ Browser.ExecJS มาดูกันครับ

1. เปิดโปรเจคใหม่ขึ้นมา ตั้งค่าหน้าจอ ตามขนาดที่ต้องการ

2. เพิ่มออบเจคต่างๆ ดังนี้

 • Sprite หน้าปัดนาฬิกา
 • Sprite เข็มนาฬิกา 3 ชิ้น ประกอบด้วย เข็มวินาที เข็มนาที และเข็มชั่วโมง

disclockh

 • นำออบเจ็คทั้งหมดจัดวางดังรูป โดยให้จุด Origin (image points 0) วางอยู่ในตำแหน่งเดียวกัน

object

3. เพิ่ม Obj. Browser

browser

4. เปิด Event Sheet

 • เพิ่มตัวแปร Global

ev0

 • เพิ่มเหตุการณ์ดังนี้
  • System > Every tick
  • Action System > Set var > Set Second to Browser.ExecJS(“var s = new Date();
   s.getSeconds(); “)

  • Action System > Set var > Set Minute to Browser.ExecJS(“var m = new Date();
   m.getMinutes();”)

  • Action System > Set var > Set Hour to Browser.ExecJS(“var h = new Date();
   h.getHours();”)

  • Action ตั้งค่ามุมของเข็มวินาที  Set angle to Second*6
  • Action ตั้งค่ามุมของเข็มนาที  Set angle to Minute*6
  • Action ตั้งค่ามุมของเข็มชั่วโมง Set angle to Hour*30+Minute/2

ev1

เพียงเท่านี้ท่านก็จะได้นาฬิกาแบบเข็มไว้ใช้งาน หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะสนุกกับการนำไปประยุกต์ใช้นะครับ