Construct 2 : ทำตัวอักษรวิ่งแบบพิมพ์ดีด(typewriter effects)

วันนี้ขอนำเสนอการแสดงตัวอักษรแบบเครื่องพิมพ์ดีด (typewriter effects) เอาไว้ประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาใน CAI หรือเกมเพื่อการศึกษาที่ท่านออกแบบด้วย Construct 2 ทำได้อย่างง่ายๆ จนคุณคิดไม่ถึง

1. เปิดโปรเจคใหม่ขึ้นมา

  • กำหนดขนาด Layout ตามความต้องการ
  • เพิ่ม Obj. Text  ตั้งชื่อ txtMain และ txtShow โดยนำ txtMain วางไว้นอก Layout พร้อมทั้งพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงลงในช่องข้อความ ดังรูป

typing

2. กำหนดเหตุการณ์ทุกๆ 0.1 วินาที ให้แสดงตัวอักษรในช่อง txtShow ที่ละ 1 ตัวอักษร

eventtype

3. ลองทดสอบโปรแกรม จะเห็นตัวอักษรปรากฎขึ้นที่ละตัวอักษร เช่นเดียวกับเครื่องพิมพ์ดีด

ลองนำไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับ

แล้วพบกันใหม่ ในบทความหน้า

สวัสดีครับ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ capx

ตัวอย่าง