Construct 2 : สร้าง Touch Stick Controllers ควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละคร

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้าง Touch Stick Controllers ควบคุมการเคลื่อนที่ของวัตถุ ให้มีทิศทางการเคลื่อที่ตามทิศทางการเคลื่อนย้ายของวัตถุที่ใช้ควบคุม (Touch Stick) เพียงชิ้นเดียว

1. สร้างโปรเจ็คใหม่ขึ้นมา กำหนด window size = 854,480 และ Layout size = 1708,960

 • เพิ่ม Sprite   ตั้งชื่อ Jango
 • เพิ่ม Tiled Background ตั้งชื่อ Ground

01

2. เพิ่ม Behaviors  8 Direction ให้กับ Jango

3. เพิ่ม Layers และตั้งชื่อเลเยอร์ว่า UI

3

4. ที่เลเยอร์ UI กำหนดค่า Parallax เป็น  0,0 เพื่อให้วัตถุที่อยู่บนเลเยอร์นี้อยู่คงที่

4

5. ที่เลเยอร์ UI

 • เพิ่ม Sprite  ชื่อ Base และ Controller วางซ้อนกันดังรูป

05

 • เพิ่ม Sprite  ชื่อ Barrier
 • เพิ่มตัวแปร Instance variables ให้ Barrier ชื่อ button ชนิดตัวแปร เป็น Text
 • นำ Barrier วางล้อมรอบ Base และกำหนดตัวแปร button ของแต่ละอันเป็น A,W,D และ S ดังรูป

admin-ajax

6. เปิดแท็ป Event ขึ้นมา

 • กำหนดเหตุการณ์เมื่อแตะ controller เปรียบเทียบตำแหน่งของ controller ระหว่างพื้นที่ของ UI กับ Base

6

e1

 • กำหนดตำแหน่ง controller เมื่อเลิกแตะ controller

e2

 • กำหนดเหตุการณ์ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของ Jango เมื่อ controller ซ้อนทับกับ Barrier

e3

 • ปรับมุมและทิศทางการเคลื่อนที่ของ Jango เมื่อ controller ซ้อนทับ Barrier และเมื่อเลิกแตะ Sprite controller
  • เพิ่มตัวแปร Instance variables ให้กับ Jango ชื่อ angleJango ชนิด Number

e4

7.  ขั้นสุดท้ายคือกำหนดค่าการมองเห็น (Initial visibility) ของ Barrier ทั้ง 4 ชิ้น เป็น Invisible

8

หวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของท่านสำหรับการควบคุมตัวละครแบบ Touch Screen ขอให้ท่านสนุกและมีความสุขในงานสร้างสรรค์ของท่าน

Download Here