Construct 2 : สร้าง APK ด้วย Reinarte APK Studio

Reinarte APK Studio เป็นโซลูชันสำหรับการแปลงโครงการ HTML / CSS / JavaScript เป็นไฟล์ APK สำหรับติดตั้งบน Android ผ่านเครื่องมือต่างๆ ด้วยการพิมพ์คำสั่ง (Command Line) ที่ง่ายต่อการใช้งาน

Construct 2 : สร้างด่านของเกมเขาวงกต ด้วยคำสั่ง for loop

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างด่านของเกมเขาวงกตแบบไม่มีที่สิ้นสุด โดยใช้คำสั่งวนซ้ำ for ในแนวแกน x และแกน y ด้วยการสุ่มตำแหน่งและจำนวนวัตถุที่สร้าง มาลองทำกันเลยครับ