Monthly Archives: May 2018

Construct 2 : javascript sdk template

C2 javascript sdk template เป็นแม่แบบสำหรับสร้าง plugins behaviors และ effect template ของ Construct 2 คุณสามารถคัดลอกแก้ไขแจกจ่ายและดำเนินงานได้โดยไม่ต้องขออนุญาต JavaScript SDK ได้รับอนุญาตเป็น CC0 โดย Johnny Sheffield

Construct 2 : 5 Band Resistor Calculator

สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ Construct 2 ในการสร้างสื่อการเรียนรู้ประเภท CAI กันครับ โดยหัวข้อเรื่องที่จะใช้สร้าง คือ การหาค่าสีของตัวต้านทานแบบ 5 แถบสี