Monthly Archives: September 2017

Kenney’s free Game Assets.

คุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ในการสร้างเกมหรือสื่อการเรียนการสอนได้ ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว หรือเพื่อการค้าก็ตาม โดยคุณสามารถดาวน์โหลดชุดทรัพยากรทั้งหมดนี้ได้ฟรี หากคุณต้องการดาวน์โหลดทั้งหมดในครั้งเดียว

Construct 2 : สร้างเกมเรียงภาพปริศนา (Photo Puzzle)

วันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างเกมเรียงภาพปริศนา (Photo Puzzle) ด้วย Sprite Font กันนะครับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ว่าแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยครับ